11.03.2024 tarih ve 30 sayılı Encümen Kararıyla onaylanan, Güney Mahallesi 30 ada 233 no.lu parselin olduğu 46 Evler (Emek) Sokağının bulunduğu çevredeki alanda;

3194 Sayılı İmar Kanunun 18. Maddesinin uygulanmasına yönelik onaylı imar planları kapsamında parselasyon planları hazırlanarak, 3194 Sayılı İmar Kanunun 19. maddesi gereğince imar uygulaması (düzenleme) işlemi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ilan panosunda 20.03.2024 tarihinden itibaren 1 (Bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

#ilangovtr Basın No ILN02003734