Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Toplantısında Alınan Faiz Kararı

Toplantı ve Faiz Kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında düzenlediği toplantıda haziran ayı faiz kararını açıkladı. Ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda, politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutuldu. Kurul, mayıs ayında da politika faizini aynı düzeyde bırakmıştı.

KARDEMİR'de Büyük Hedef! KARDEMİR'de Büyük Hedef!

Enflasyon Değerlendirmesi

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, aylık enflasyonun ana eğilimindeki zayıflamanın mayıs ayında geçici bir kesintiye uğradığı belirtildi. Yurt içi talebin hâlâ enflasyonist düzeyde seyrettiği ancak yavaşladığı vurgulandı. Hizmet enflasyonundaki yüksek seyir ve gıda fiyatlarındaki artışların enflasyonist baskıları canlı tuttuğu ifade edildi. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarını yakından izleyeceğini bildirdi.

Gelecek Döneme İlişkin Politika Duruşu

Para Politikası Kurulu, parasal sıkılaştırmanın ekonomiye etkilerini göz önünde bulundurarak politika faizini sabit tutma kararı aldı. Enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı bir duruş sergileyen Kurul, enflasyonda belirgin ve kalıcı düşüş sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu koruyacağını belirtti. Ayrıca, enflasyonda belirgin bir bozulma olması halinde ise para politikasını sıkılaştıracağı vurgulandı. Kurul, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde iyileşme sağlanmasıyla enflasyonun orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını destekleyeceğini açıkladı.

Likidite ve Diğer Politika Araçları

Kredi ve mevduat piyasalarında beklenmeyen gelişmeler olması durumunda, parasal aktarım mekanizmasını desteklemek için ilave makroihtiyati adımlar atılacağı belirtildi. Likidite gelişmeleri yakından izlenerek, gerektiğinde sterilizasyon araçlarının etkin bir şekilde kullanılacağı ifade edildi.

Öngörüler ve Karar Süreci

Para Politikası Kurulu, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacağını vurguladı. Toplantı özeti, beş iş günü içinde yayımlanacak.

Bu çerçevede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizi kararları ve enflasyon hedeflemesi yakından takip edilmeye devam edecek.

Editör: Ahmet Furkan Sav