Yavuzyılmaz, derinleşen ekonomik kriz ve artan maliyetler nedeniyle yerli kömür üreticilerinin zorlu bir dönemden geçtiğine dikkat çekiyor. Havlu atmak üzere olan işletmelerin ve madencilerin geleceğinden endişe duyduğunu belirtiyor.

Kömür İthalatında Rekorlar

Zonguldak Havzası'nda 1,5 milyar ton taşkömürü rezervinin bulunduğuna işaret eden Yavuzyılmaz, Türkiye'nin kömür ithalatında tarihi rekorlar kırmasının kabul edilemez olduğunu vurguluyor. Bu durumun hükümetin yerlilik ve millilik söylemleriyle çeliştiğini savunuyor.

Açıklama ve Eleştiriler

Yavuzyılmaz, hükümetin kömür politikasını sert bir dille eleştiriyor ve yerli kömür üreticilerinin desteklenmesi gerektiğini vurguluyor. Ayrıca, kömür ithalatının yerli üreticilere zarar verdiğini ve ekonomik sıkıntıların artmasına neden olduğunu dile getiriyor.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yazuzyılmaz'ın açıklaması:

“Yarınını göremeyen işletmeci de madenci de büyük bir kaygının içinde”

“Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz ve buna bağlı yüksek enflasyon ortamı yerli kömür üreticilerini baskı altına almaya devam ediyor. Ülkemizdeki ekonomik kriz nedeniyle ithal kömür ton fiyatlarının yerli kömür fiyatlarına göre düşük seyretmesi elektrik üreten şirketleri kömür ithalatına yönlendiriyor. Bugün, yerli kömür üretimi yapan şirketler katlanan üretim maliyetleri nedeniyle havlu atmak üzere. Bu şirketlerin maliyetleri her geçen gün artıyor ancak yerli kömür fiyatları aynı oranda artmıyor. Yerli kömür üreticileri emeklerinin karşılığını almak istiyor. Yarınını göremeyen işletmeci de madenci de büyük bir kaygının içinde. Çünkü gerekli tedbirler alınmazsa işten çıkartmalar hatta işletmelerinin kapanması dahi söz konusu olabilir. Bugün başta Zonguldak, Soma gibi kömür kentleri bu kaygıyı derinden hissediyor. Çünkü kent ekonomilerinin içinde madencilik faaliyetlerinin önemli bir yeri var. Yerli kömür üreten işletmelerinin kapanması, madencinin işsiz kalması, maaşını alamaması demek, kömür kentlerinin yoksullaşması demek. 

“Hükümet yerlilik ve millilik söylemleriyle çelişmekle”

Demir, kan verdi... Demir, kan verdi...

Türkiye’de elektrik üretiminin büyük çoğunluğu kömürle çalışan termik santrallerden karşılanırken kullanılan kömürlerin içinde yerli kömürün payı son derece düşük seviyelerde kalıyor. Şu an elektrik üretiminde kullanılan birincil enerji kaynağı ithal kömür durumunda. 2023 yılında Türkiye'nin sadece Rusya'dan yaptığı toplam kömür ithalatı bir önceki yıla göre yüzde 25 artarak 22,8 milyon tona yükseldi. Türkiye, kömür ithalatında tarihi rekorlar kırarken, sadece Zonguldak Havzası'nda1,5 milyar ton taşkömürü rezervi çıkartılmayı bekliyor. Ülkemizde böylesine bir potansiyel varken, enerjide dışa bağımlı bir politika sürdürülmesi hükümetin yerlilik ve millilik söylemleriyle çelişmekle kalmıyor, stratejik bir tehlikeye de dönüşüyor. Bir an önce AK Parti hükümetinin ithal kömür kullanımını teşvik eden düzenlemeleri iptal etmesi, yerli kömür üretiminin desteklenmesi gerekiyor.”

HABER MERKEZİ

Zonguldak Haberleri

Editör: Aybüke Ünal