Cüneyt Akçatepe

Tüm Makaleleri

Cüneyt Akçatepe

Çocuk Hastanesinde Doğan Umut Güneşi

Çocuk Hastanesinde Doğan Umut Güneşi - Filistinli Müslüman kardeşlerimizin acı hatırasına... Kalbi sıkışıyor, soluk borusundan gelen kesif kanın verdiği basıncın tesiriyle gözleri kararıyordu. Çares...

Batı’nın ümitsizleri, ümit sizlerin seli…

  Bir varlık savaşıyla yorgun düşen nesiller, sefillerin yüksek sesinin girdabında kesilen neferler hâline gelmişti. Mücerret tefekküre uzanan ellerinin kırılacağı günü hicranla sayıklıyorlard...

Türkçe İmparatorluğu

  Türkçe tabii olarak bir imparatorluk dilidir. Büyük Türk milleti, Avrupa Hun İmparatorluğu'ndan Gazneliler'e, Selçuklu İmparatorluğu'ndan Memlükler'e, Timur İmparatorluğu'ndan Devlet-i Âliye...

Osmanlı’da İcazetnameler ve Mezuniyet Merasimleri

Osmanlı’da mezuniyet belgesine icazetname denirdi. İlim âlimden öğrenildiği gibi, icazetler de talebenin hocası tarafından alınırdı. İcazet bir işte hüner sahibi olmanın delili niteliğindeydi. Medr...

Öz Türkçemiz İhsan'ı Bize Bağış'ladı(!)

Muharebelerle boğuşan milletimizin salahiyet sahibi mahir(!) yöneticileri, yeni kurulan vatanımızın maarif sistemini şekillendirmiş, yeni bir eğitim hayatını nesillerimize ikram etmiş...

Bilmeden olmak...

Her meselenin her an mütehassısıyız artık. Çabucak ulaşarak okuduğumuz kısa kısa, doğruluğu müphem ve tatsız kalıplarla kirlenmiş bir yığın ifadelerin büyüsüne mi kapılıyoruz nedir, hep en iyi bilen,....

Karakoç'a veda

Karakoç'a veda Göz kapanır, biter acı, Amansız derdin ilacı. Bir nefesti gelip geçen; Son durağı, mermer tâcı! Utandı "dünya sürgünü", Karakoç'a veda günü, O ardında bekler hep; Dirilişin....

Dün yâ…

  Koca bir yokluk âleminde lüzumlu olduğunu zannettiğimiz peşi sıra birtakım uğraşıların kıskacındayız. Her sabah telaşla ayaklanıyor, dünyanın biteviye süratlenen hızına yetişebilmek için....

Emir Timur'a can veren karınca…

  Emir Timur 1336'da bugünkü Özbekistan'ın Keş şehrinde hayata gözlerini açtı. Din-i İslam uğruna seferlerle geçti ömrü. Türkistan coğrafyasında birlik için gayretti onun azmi. Yaşadığı....

Müslüman’ın gözyaşı asrı!

  Ölülerine bile huzurun çok görüldüğü Filistinli anaların ıstırapları çalkalıyor dünyayı her dem. Yine şehit edilen biçare yavruların kurşun parasının dahi istendiği Doğu Türkistan'da şimdile...