Volkan Yaşar BERBER

Tüm Makaleleri

Volkan Yaşar BERBER

Bireyde okuma...

İnsanlar yaşam boyu ihtiyaçları gereği okuyorlar ya mesleki ya eğitim amaçlı lakin herhalükarda  zaruriyete bağımlıyızdır.

Sen anlamazsın...

İnsan farklıdır diğerlerinden her açıdan, elbet bunun bilinciyle yaşamasını bilenler hayata olumlu bakarak kendilerini geliştirebilirler.

Ergende sosyal çevre...

Zamanımızda bilhassa basın, medya, internet üzerinden bilinçli veya biliçsizce yapılan sorgu sualsiz paylaşımlar görmekteyiz.

KİŞİLİK...

Hep şöyle düşünülür.. Ben bundan sonraki hayatımda ne yapacağım? Neler yapmalıyım?

İnsan Kaynağı Meseleler...

Hayat boyu iyi eğitilmiş yetiştirilmiş insanlar üzerinde iş hayatında sosyal hayatında daima onlar göz önünde olurlar.

PASİF AGRESİF

İnsanoğlu subliminal iç dünyasında gerçekle bağdaşmayan bir çok gizemler yaşarlar ki kendileri dahi farkına varmaksızın olumsuz içsel davranışlara boyun eğmişçesine yaşam sürdürürler.