Sistemli bir öğretim sürecinin sürekliliğinde özgün irade sahibi olunmalıdır.

Küçük ayrıntıların zamanla bütünleşerek olumlu geri dönüşümünün sağlanmasın da zihinsel ve bilişsel gelişimin önemi büyüktür. Küçüklükten itibaren sembolik, imgesel ve eylemsel dönemlerin zenginliğinde karakterize olarak düşünme yeteneğinde ilerleme kaydedilecektir. Bilginin işleyişinde onun e derece depolanarak somut hale getirileceği bireyin kendi çaba ve inancına bağlıdır.

     En iyi öğrenme şeklin küçük ayrıntıların muhakeme edilerek büyük mantığı görebilmektir. Birey zihinsel gelişiminde nesne, olay, kişiler, somutsallık, dil gelişimi ve benzeri faktörlerle kendini olgunlaştırabilirse strateji gelişiminde önemli adımlar atabildiği gibi kesin ve tek doğru düşüncesi yerine şüpheli ve alternatif düşünebilme yeteneğine sahip olacaktır.

     Genç yetişkinlikte, Orta yetişkinlikte ve İleri yetişkinliklerdeki farkındalığında ayrıntıların önemi, şekli, bakışaçısında mantıksallığın değişkenliği görülmektedir. Dönemsel yaşanan ayrıntıların başkasallaştığı ve yine yukarıda bahsettiğimiz gibi farkındalığı önem arz etmektedir.  Elbet üstesinden zamanla gelinebilen başkaları için önemsiz bizim için önemli ayrıntıları muhakeme edebilme kabiliyeti olacaktır.

      İleriye dönük akılcı yönlendirmelerinde yapılacak deneyimler ve tecrübelerin bir dereceye kadar telafi edilebilinilmesinde, ihtiyaç duyacağımız birçok gelişim faktörlerinin önemsenmesi gereklidir. Bunlar dikkat becerilerinde seçicilik, bölünmüşlük, süreklilik. Bellek faktöründe episodik, anlamsal, çalışma, açık, örtük, kaynak, ileriye dönüklük. Dil gelişiminde davranışçı kuram, sosyal öğrenme, biyolojik kuram, pioget’e göre ayrıştırılabilinir.

      Yönlendirilme akıl istemeyi bırakarak artık insan kendini nasıl geliştirebileceğini eğitebileciğinin peşine düşme vakti gelmiştir. Kendini herhangibir ilme adayan her insanın küçük ayrıntılardan başlayarak kafaya takmaksızın hedeflerine erişebilmenin çözüm yollarını bulabilme erdemliliğine sahip olabilmelidir. Tarihe geçmiş birçok buluşların ayrıntıların sonucu olduğu katidir.

     Ben neyim, kimim, ne olmalıyım düşünceleriyle yaşamını yönlendirerek toplumun değer yargılarınca kendini geliştirebilmek önem arz etmektedir. Hedefe varılışında sebepler araştırılmalı olumsuz olumlu muhakeme edilmelidir. Kazanılan her becerinin güçlü değişimlerle olduğunun farkına varılmalıdır. Geri dönüp baktığımızda bizlerin istifade edebileceklerimizi unutmadan hayatımıza kazandırmalıyızdır.

     Hayatımız bir sınav misali her yaşanmışlıkları bir imtihan olarak görerek en iyi şekilde yetiştirebilme kabiliyetine erişmeliyizdir. Burada eğitimcilerimize ve idarecilerimize çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Her yeni yetişen öğrencinin ileride koca bir çınar misali olacağının bilinciyle davranmalıyızdır.

     ARAŞTIRMACI YAZAR

   VOLKAN YAŞAR BERBER