Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği ile diğer madencilik faaliyetlerinde çalışan işçiler için sigorta zorunluluklarına ilişkin yeni düzenlemeler hayata geçirildi.

Zonguldak'taki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) çalışanları da bu düzenlemelerden faydalanabilecekler mi? Zonguldak'taki madencilerin haklarının güvence altına alınması mümkün kılınacak. 

KAZA BAŞINA 10 MİLYON TL

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan bir tebliğle, Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı'nda değişiklikler yapıldı. Buna göre, olası kazalarda meydana gelebilecek hasarlar için sigorta şirketleri tarafından belirlenecek Özel Riskler Yönetim Merkezi'nde zorunlu reasürans sağlanacak parasal sınırlar artırıldı. Sakatlanma ve ölüm teminatları için ayrı ayrı, kaza başına sigorta şirketi tarafından zorunlu olarak 10 milyon TL'ye kadar reasürans sağlanacak.

KİŞİ BAŞINA 1 MİLYON TL

Ayrıca, teminat ve prim tutarlarında da önemli düzenlemeler yapıldı. Kişi başına sakatlanma ve ölüm teminatı 1 milyon TL'ye yükseltildi ve kişi başına net prim miktarı 4,675 TL olarak belirlendi.

Zonguldak'ın o ilçesi Türkiye’de bir numara! Zonguldak'ın o ilçesi Türkiye’de bir numara!

Tebliğle birlikte, sigorta poliçesini düzenleyen şirketlerin karşılayacağı risk inceleme bedellerinde artışa gidildi. Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), risk incelemelerinin güvenli ve mevzuata uygun yapılması için esaslar belirleyebilecek.

Risk incelemesi sonucunda işletmenin asgari sigortalama şartlarını karşılamadığı tespit edildiğinde, risk inceleme bedeli ve diğer masraflar sigorta şirketince ödendikten sonra işletmeden tahsil edilebilecek.

Poliçe talebinin reddedilmesi durumunda, durum Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) ve Özel Riskler Yönetim Merkezi'ne derhal bildirilecek.

HABER MERKEZİ

Zonguldak Haberleri