Zonguldak ili, Alaplı ilçesi kıyı kesiminde, "Alaplı Belediyesi Kıyı Düzenlemesi Dolgu İmar Planında" önemli değişiklikler yapıldı. Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü'nden yapılanmaya göre, Alaplı Belediye Başkanlığı tarafından sağlanan ve kıyı kenar çizgisinin deniz taraflarında kalan alanı kapsayan "Fuar Piknik ve Eğlence Alanı ve Park" amaçlı 1/5000 katlı Nazım ve 1/1000 Uygulama İmar Planı değişiklik teklifi, Bakanlık tarafından onaylandı.

03.04.2008 tarihinde onaylanan mevcut imar planında, günümüzde cevap verecek şekilde alansal kullanımların yeniden düzenlenmesi amacıyla yapılan bu değişiklikler, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve Kıyı Kanunu mevcuttu. Bakanlık tarafından 22.05.2024 tarihinde onaylanan yeni imar planları, 03.06.2024 tarihinden itibaren 30 gün süreyle Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası'nın zemininde saklandı. Aynı zamanda plan ve plan açıklama raporları İl Müdürlüğü'nün web sitesinde de ilan edildi.

Halka hizmet için mi rant'a hizmet için mi seçildiler? Halka hizmet için mi rant'a hizmet için mi seçildiler?

Vatandaşlar, söz konusu plana ilişkin itirazlarını 30 günlük süre içerisinde Valiliğe (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) yapabilecekler. Plan değişiklikleri ve detaylarına ilişkin bilgilendirme tabelaları ilgili alanlara yerleştirilecek ve muhtarlık binalarında da duyurulacaktır.

Yeni düzenleme Alaplı ilçesi kıyı kesiminde, fuar, piknik ve eğlence amaçlı yer içeren modern bir park çeşidi hedefleniyor. Bu değişimle bölgenin sosyal ve ekonomik yaşamına katkıda bulunulması amaçlanıyor

Editör: İrem Karagöz