Assuwa Bölgesi ve İlk Yerleşimciler: MÖ 3. bin yıllarında Anadolu'da ilk devletler kurulmaya başladığında, Batı Karadeniz'de henüz bir yönetim olmadığı düşünülüyor. Ancak bu bölgedeki ormanlar, insanların saklanma ve barınma alanları olmuştu. Assuwa bölgesi sınırları içinde bulunan Batı Karadeniz, Kafkaslardan ve Güney'den gelen insanların yerleşim yerleri arasındaydı. Bebryk ve Pala gibi göçebe topluluklar bu bölgeye yerleşmişti.

Kozlu Belediyesinden anlamlı etkinlik! Kozlu Belediyesinden anlamlı etkinlik!

Bebryklerin ve Palaların Bölgeye Yerleşimi: Strabon'a göre, Bebrykler Avrupa'dan Asya'ya göçen Kelt kökenlilerdi ve Batı Karadeniz'e kadar inmişlerdi. Palalar ise Hatti dilinin bir versiyonunu konuşuyordu ve doğu kökenli bir halktı. Bu kabilelere "barbar" denmesi, aslında "ormanda yaşayan sakallılar" anlamına gelmekteydi.

Tunç Çağı ve Demir Çağı: MÖ 4. bin yılının ortalarında Mezopotamya'da Sümer uygarlığının yükselişiyle başlayarak, Batı Karadeniz'e kadar uzanan bir göç hareketi yaşandı. Bakır, çinko ve kalay alaşımı olan tunç, bu dönemde önemli bir malzeme haline geldi. Tunç, av araçları ve kılıçların yapımında kullanıldı ve bu da odun kömürü ihtiyacını artırdı. Bu durum, insanları ormanlık alanlara çekti ve yerleşim bölgeleri oluşturuldu.

Herakles ve Heraklia Şehri: Efsaneye göre, Herakles Ereğli'nin bulunduğu bölgeye gelmiş ve burada Mygdon'un altın kemeri için dövüşmüştür. Bu dövüş sonucunda Mygdon'u yenerek Heraklia şehrini kurmuştur. Ereğli'nin antik adı olan Heraklia, zamanla Ereklia ve Ereğli olarak günümüze kadar gelmiştir.

Batı Karadeniz'in zengin tarihi ve mitolojik öyküleri, bölgenin kültürel çeşitliliğini ve tarihî önemini vurgulamaktadır. Günümüzde bile bu eski hikayeler ve yer isimleri, bölgenin geçmişine ışık tutmaktadır.

Kaynak: Hayati Yılmaz ile
Zonguldak Tarih

Zonguldak Haberleri

Editör: Aybüke Ünal