24 Ekim 1969… Behçet Kemal Çağlar’ın ölüm yıldönümü…

BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR VE ZONGULDAK…

Behçet Kemal Çağlar (23 Temmuz 1908 - 24 Ekim 1969); şiir, destan, tiyatro, inceleme, antoloji, gezi, anı ve biyografi gibi türlerde birçok eser yazmış Türk şair, yazar, siyasetçi ve mühendistir. Hocası Faruk Nafiz Çamlıbel ile beraber 10. Yıl Marşı'nı yazmıştır.

Behçet Kemal’in biyografisi incelendiğinde iyi eğitim almış, edebiyata düşkün bir aile çevresinde yetiştiği görülmektedir. Babasının sürekli değişen görev yeri nedeniyle erken yaşta farklı kültürleri tanıma fırsatı bulmuştur. İlkokula Bolu İmaret Mektebi'nde başlamış, farklı şehirlerde devam ettikten sonra Kayseri'de tamamlamıştır. Ortaokulu ve liseyi de Kayseri'de okumuştur. 1925 yılında Zonguldak Maden Mühendis mektebine girmiş ve 1929 yılında yüksek maden mühendisi olarak mezun olmuştur.

Behçet Kemal Çağlar, eğitim hayatının ardından 1930 yılında Sanayi Vekâleti Maadin Dairesi Merkez Mühendisi olarak Ankara'ya atanmıştır. 1935 yılında Halkevleri Müfettişi görevine başlamıştır. Bu görev şairin yaşam özeti için önemlidir. Müfettişliği süresince yurdun birçok yerini dolaşma, gözlem yapma fırsatı bulmuştur.

Çağlar, 1943 yılında Erzincan milletvekili olarak meclise girmiştir. Milletvekilliği süresince inandığı doğruları savunmaktan çekinmemiştir. 1949 yılında istifa ederek görevinden ayrılmıştır. Siyasetti bıraktıktan sonra İstanbul’a taşınmıştır.

Behçet Kemal Çağlar’ın kitapları; Varlık Yayınevi, Sel Yayınları, İnkılap Kitabevi, Akbank Kültür Yayınları, Türk Dil Kurumu Yayınları ve IQ Kültür Sanat Yayıncılık gibi birçok yayınevi tarafından yayımlanmıştır.

10. Yıl Marşı’nın yazarlarından Behçet Kemal Çağlar 1908 yılında, babasının memuriyeti dolayısıyla bulundukları Erzincan’ın Tepecik köyünde dünyaya gelmiştir. Türk Edebiyatı’nın en etkili şiir yazarlarından biridir. 1913 yılında Bolu’da İmaret Okuluna başlamıştır. Kendisindeki şiir merakı ilkokul yıllarında başlamıştır. İlkokula 1915 yılında Numune Mektebinde başlamıştır. 1916 yılında babasının tayini çıktığı için birkaç ay kadar Kudüs’te kalmıştır. Kudüs dönüşü babasının memleketi olan Kayseri’ye dönmüş ve ilk, orta ve lise eğitimini burada tamamlamıştır.

1925 yılında, Maden mühendis mektebine imtihanla girmiş, yüksek tahsil için Zonguldak’a gelmiştir. Başarılı bir öğrenci olup, 1929 yılında Zonguldak Maden Mühendis Mektebi’nden birincilikle mezun olmuştur. Okulun kuruluşundan sonra ikinci dönem mezunlarındandır (Okul daha sonra iki dönem mezun vermiş ve kapatılmıştır). Birincilikle bitirdiği Maden Mektebi o yıl 12 öğrenci mezun vermiştir, eski müessese müdürü İhsan Soyak, eski milletvekilleri Rauf Alpsoylu, Naim Kromer ve Cemal Kıpçak ile sıra arkadaşlığı yapmıştır. Bu kadro Zonguldak tarihini şekillendiren çekirdek kadrodan bir bölümünü oluşturmaktadır.

Aynı arkadaş gurubu, okul sonrası “Türk Yüksek Maden Mühendisleri Cemiyeti” adı altında Cumhuriyetin ilk maden mühendisleri derneğini Zonguldak’ta kurmuşlardır. Cemiyet, 1930’da Maden Mektebi binasında yapılan toplantıyla, Behçet Oktay ve maden mektebi mezunları İhsan Soyak, Bahri Savaşkan, Zeki Yerdelen ve Behçet Kemal Çağlar’ın da bulunduğu kadroyla şekillenmiştir.. Cemiyetin ilk başkanı Nevzat Yerdel’dir. Behçet Kemal Çağlar cemiyetin kurulma çalışmalara destek verdiği gibi. “MADEN” adlı dergiyi cemiyetin isteğiyle kendisi hazırlamıştır.

Öğretmen sekiz yaşındaki çocuğu darp etti! Savcılık karar verdi Öğretmen sekiz yaşındaki çocuğu darp etti! Savcılık karar verdi

Zonguldak’ta kaldığı yıllar yeni Türkiye’ninde atılım yıllarıdır. Zonguldak sanayisinin gelişimi dışında yeni açılan Halkevi binasının da şehre kazandırdığı eğitim, kültür ve sanat faaliyetlerini gözlemlemiş, yurt genelinde başlatılan 8000km’lik demiryolu ağı oluşturma çalışmalarının Zonguldak ayağını bizzat izleyerek “Demir ağlarla ördük Anayurdu dört baştan” çağrışımını, Faruk Nafiz Çamlıbel’le birlikte 10.Yıl Marşı’nın bazı dizelerini yaşadığı Zonguldak’tan ilham alarak kaleme almıştır…

Daha sonra Maden Tarama Enstitüsü'nde mühendis olarak göreve başlamış. Halk evlerinin açılışında sahnelediği ve oynadığı oyunu '' Ergenekon '' adlı piyesi ses getirmiştir. Halkevleri müfettişliği de yapmış. Bu vesile ile yurdun her tarafını dolaşma imkanını bulmuştur. TBMM'de Erzincan milletvekili görevinde de bulunan şair. Atatürk'ün devrimlerinden ödün verildiği gerekçesiyle, istifa etmiştir. Daha sonra Robert Kolej'de öğretmenlik, Kurucu Meclis Üyeliği, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı, Akbank Neşriyat Müdürlüğü, TRT Program Uzmanlığı görevlerinde bulunan şairin. Hayat, Varlık, Yedigün, Ülkü, Yücel, Millet, Şadırvan ve Türk Dili dergilerinde şiirlerini yayımlamış. 1969 yılında aramızdan ayrılmıştır...