Zonguldak'ın Ekonomik Performansı

Su, Konut Satışları ve Dış Ticaret Verileri İncelemesi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2023 Yılı Aralık Ayı verilerine göre, Zonguldak'ın gayrisafi yurt içi hasıladan aldığı pay, su kaynaklarından çekilen su miktarından konut satış istatistiklerine, motorlu taşıt sayısından dış ticaret verileri ile dikkat çekiyor.

Su Kaynakları ve Konut Satışları

Zonguldak, su kaynaklarından çekilen su miktarında belirgin bir artış göstererek su kaynakları yönetimine katkı sağlıyor. Aynı dönemde konut satış istatistikleri de önemli ölçüde artarak bölgedeki ekonomik canlılığı yansıtıyor.

Motorlu Taşıt Sayısı ve Dış Ticaret

Özellikle motorlu taşıt sayısındaki artış, bölgenin ekonomik büyümesine işaret ediyor. Ayrıca, dış ticaret verilerindeki performans da göz önüne alındığında, Zonguldak'ın ulusal ve uluslararası ticaretteki rolüne dikkat çekiyor.

Kültür Ekonomisi ve İstihdam

TÜİK'in kültür ekonomisi ve kültürel istihdam istatistikleri, ülkedeki kültür harcamalarının önemli bir artış gösterdiğini ortaya koyuyor. 2022 yılında kültür harcamaları, bir önceki yıla göre %88,1 artarak 149 milyar 620 milyon 769 bin TL'ye ulaştı. Bu harcamaların gayrisafi yurt içi hasılaya oranı ise %1,0 olarak gerçekleşti.

Tüketici ve Üretici Fiyat Endeksleri

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Kasım ayında yıllık yüzde 61,98, aylık yüzde 3,28 artış gösterdi. Bu dönemde konutta en düşük artış gösteren ana grup oldu. Öte yandan, Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 42,25 artış gösterdi. Sanayinin farklı sektörlerindeki değişimler dikkat çekiciydi; madencilik ve taş ocakçılığı ile imalatta belirgin artışlar, elektrik-gaz üretimi ve su temininde ise azalış görüldü.

Çevre ve Eğitim Harcamaları

Çevre koruma harcamaları 2022 yılında 140,3 milyar lira olarak gerçekleşirken, eğitim harcamaları %69,3 artış göstererek 587 milyar 438 milyon liraya ulaştı. Eğitim harcamalarının GSYH içindeki payı ise bir önceki yıla göre azalarak %3,9 oldu.

Sağlık Harcamaları

Toplam sağlık harcamaları 2022'de yüzde 71,5 artarak 606 milyar 835 milyon lira oldu. Kişi başına sağlık harcaması ise %69,8 artış göstererek 7 bin 141 liraya yükseldi. Bu harcamaların GSYH'ye oranı ise bir önceki yıla göre düşüş göstererek %4,0 oldu.

Bu istatistikler, Zonguldak'ın ekonomik çeşitliliğini ve bölgenin genel ekonomik performansını yansıtmakla birlikte, çevre, kültür, eğitim ve sağlık alanlarındaki harcamalardaki artışlar da bölgenin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor.

İstanbul ve Türkiye Genelinde Ekonomik Pay

İstanbul: 2022'de İstanbul, Türkiye genelindeki Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'dan (GSYH) en yüksek payı alarak %30,4 ile öne çıkıyor.

Zonguldak: Zonguldak ise aynı dönemde GSYH'dan %0,62'lik bir pay almıştır, bölgedeki ekonomik performansını sürdürülebilir bir şekilde artırma çabasında.

Karabük ve Bartın: Karabük, %0,2'lik bir GSYH payı ile Türkiye genelinde yer alırken, Bartın ilinin payı %14 olarak kaydedildi.

Kişi Başına GSYH Değerleri

Türkiye genelinde kişi başına GSYH değeri 2022'de 176 bin 651 lira olarak gerçekleşirken, Zonguldak bu kapsamda 158 bin 478 lira ile dikkat çekiyor.

Kocaeli: Kişi başına GSYH'de liderlik koltuğunda ise 2022'de 302 bin 772 lira ile Kocaeli yer alıyor, ülke genelinde en yüksek kişi başına GSYH'ya sahip il konumunda bulunuyor.

Finansal Yatırım Araçları ve Reel Getiri

Kasım 2023 verilerine göre, finansal yatırım araçları içinde külçe altın aylık en yüksek reel getiriye sahip oldu. Yıllık bazda ise Yİ-ÜFE'ye göre %25,48, TÜFE'ye göre %10,19 reel getiri sağladı.

Yabancı Kontrollü Girişimler

2021 verilerine göre, Türkiye'deki yabancı kontrolündeki girişim sayısı 6 bin 111'e ulaştı. Bu girişimlerin toplam cirodaki payı %12,7 olarak kaydedildi.

İşgücü İstatistikleri

Ekim 2023 verilerine göre, Türkiye'de mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı %8,5 oldu. İşgücü piyasasındaki eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerin oluşturduğu atıl işgücü oranı ise %21,3 olarak kaydedildi.

15-24 yaş aralığındaki genç nüfusun işsizlik oranı %16,3 olarak belirlendi.

Haftalık ortalama fiili çalışma süresi mevsim ve takvim etkilerinden arındırılarak 44 saat olarak hesaplandı.

Sanayi Üretim Endeksi

Ekim 2023 verilerine göre, Türkiye'de sanayi üretimi yıllık %1,1 artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %3,2 artarken, imalat sanayi sektörü endeksi %0,3 ve enerji sektörü endeksi %2,3 azalış kaydetti.

Bu veriler, Türkiye genelindeki ekonomik performansın bölgesel farklılıklarını ve sektörel dinamiklerini yansıtarak, yatırımcılara, iş dünyasına ve politika yapıcılara önemli bilgiler sunmaktadır.

Dış Ticaret ve İnşaat Maliyet Endeksi

Dış Ticaret Haddi: Ekim 2023'te, ihracat birim değer endeksi bir önceki yıla göre %0,1 artarak, dış ticaret haddini oluşturan ihracat birim değer endeksi/ithalat birim değer endeksi, 2022 Ekim ayında 75,2 iken 2023 Ekim ayında 86,2'ye yükselmiştir.

İnşaat Maliyet Endeksi: İnşaat Maliyet Endeksi, Ekim ayında yıllık %65,93 artış göstermiş, bina inşaatı maliyeti yıllık %65,02, bina dışı yapılar için inşaat maliyeti ise yıllık %68,88 artmıştır. Aylık bazda ise genel endeks %2,20 artış göstermiştir.

Yenilik Araştırması ve Ciro Hacmi

Yenilik Faaliyeti: 2022 verilerine göre, yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin oranı %39,8 olup, bu girişimlerin %48,1'i ticari marka tescili yaptırmış, %25,4'ü patent başvurusu yapmıştır. Diğer başvuru türleri sırasıyla şu şekildedir: ticari sır kullanımı %24,1, faydalı model başvurusu %15,7, endüstriyel tasarım tescili %13,4 ve telif hakkı başvurusu %12,6.

Toplam Ciro ve Perakende Satış Hacmi: Ekim 2023'te toplam ciro yıllık %65,3 artarken, perakende satış hacmi yıllık %13,7 artış göstermiştir.

Su ve Atıksu İstatistikleri

Toplam Su Çekimi: 2022'de Türkiye genelinde su kaynaklarından 19,2 milyar m³ su çekilmiştir. Zonguldak, Karabük, ve Bartın illeri toplamda 65,6 milyon m³ su çekimi gerçekleştirmiştir.

Belediye İstatistikleri: Türkiye genelinde bin 391 belediyeden 784'ünde içme ve kullanma suyu şebekesi bulunmaktadır. Zonguldak, Karabük ve Bartın illerinde toplamda 40 belediyede 18 içme suyu arıtma tesisi ve 26 atık su arıtma tesisi faaliyet göstermektedir.

Girişimcilik ve İş Demografisi

Girişim Doğum Oranları: 2022'de Türkiye genelinde girişimlerin doğum oranı %16,1 olup, İstanbul bu oranla %26,8 ile öne çıkmaktadır. Zonguldak'ın doğum oranı %0,5, Karabük ve Bartın ise %0,2 olarak kaydedilmiştir.

Bu istatistikler, Türkiye'nin ekonomik, yenilikçi ve çevresel performansını değerlendirmek adına önemli göstergeler sunmaktadır. Su kaynakları ve belediye istatistikleri, bölgesel çevresel durumu yansıtırken, ekonomik göstergeler ve girişimcilik oranları ülkenin ekonomik dinamiklerini göstermektedir.

Ekim Ayına Ait Çeşitli Ekonomik Göstergeler ve İstatistikler

Tarım ve Hayvancılık, kümes hayvancılığı üretimi, ekonomik göstergeler ve istatistikler, ekonomik ve istatistiksel bilgiler...

Bu veriler, Türkiye'nin ekonomik, tarımsal ve sosyal performansını değerlendirmek adına önemli göstergeler sunmaktadır. 

Tavuk Eti Üretimi: Ekim'de 204 bin 65 ton. Tavuk Eti Üretimi: Ekim'de 204 bin 65 ton.

-Tavuk Yumurtası Üretimi: Ekim'de 1,83 milyar adet. 

Süt ve Süt Ürünleri Üretimi:

-Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü: 819 bin 386 ton.

Satınalma Gücü Paritesi (SGP) 2022 Verileri:

-Kişi başına GSYH endeks değeri: 67.

-Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi: 77.

-Türkiye, AB ülkeleri ortalamasının %33 altında kaldı.

Konut Satış İstatistikleri Kasım Ayı:

-Türkiye genelinde 93 bin 514 konut satışı, ikinci el satışın 63 bin 42'si.

-Zonguldak: 441 konut satışı, ikinci elde 282.

-Karabük: 203 konut satışı, ikinci elde 164.

-Bartın: 143 konut satışı, ikinci elde 116.

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) Kasım Ayı:

-Yıllık artış %50,47.

-En yüksek artış gösteren alt gruplar: Yağlı meyveler (%176,00), üzüm (%141,58).

Ücretli Çalışan İstatistikleri Ekim Ayı:

-Ücretli çalışan sayısı bir önceki yıla göre %2,6 artarak 15 milyon 277 bin 929 kişi.

Tüketici Güven Endeksi Aralık Ayı:

-Tüketici Güven Endeksi: 77,4.

-Hanenin Maddi Durumu Endeksi: 63,4.

-Gelecek 12 Aylık Dönemde Hanenin Maddi Durum Beklentisi Endeksi: 76,1.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Kasım Ayı:

-Yıllık artış %59,15.

Motorlu Kara Taşıtları Kasım Ayı:

-Türkiye genelinde 28 milyon 545 bin 316 taşıt.

-Zonguldak: 176 bin 347 taşıt.

-Karabük: 73 bin 480 taşıt.

-Bartın: 59 bin 92 taşıt.

Sosyal Koruma İstatistikleri 2022:

-Sosyal korumaya harcanan miktar: 1 trilyon 257 milyar 763 milyon lira.

-Sosyal koruma harcamalarının GSYH içindeki payı: %8,4.

-Emekli/yaşlı, dul/yetim ve engelli/malul maaşı alan kişi sayısı: 14 milyon 851 bin.

Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri 2022:

-Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 3 milyon 773 bin KOBİ.

-İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ sayısı: 460 bin 536.

Kazanç Yapısı İstatistikleri 2022:

-Yıllık ortalama brüt kazanç: 144 bin 390 lira.

-Aylık ortalama kişi başı kazanç: 12 bin 450 lira.

-TR8 Batı Karadeniz Bölgesinde aylık ortalama kişi başı kazanç: 11 bin 424 lira.

Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri Aralık Ayı:

-Hizmet sektöründe güven endeksi artış gösterdi, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde azaldı.

Ekonomik Güven Endeksi Aralık Ayı:

-Ekonomik Güven Endeksi: 96,4.

-Reel Kesim Güven Endeksi: 103,4.

-Tüketici Güven Endeksi: 77,4.

Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri 2021:

-Büyük ölçekli girişimlerin hizmet ihracatının %58,7'sini, hizmet ithalatının %55,4'ünü gerçekleştirdi.

Bitkisel Üretim İstatistikleri 2023:

-2023 yılı bitkisel üretim miktarları:

-Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler: 77,7 milyon ton.

-Sebzeler: 31,8 milyon ton.

Zafer Partisi meclis üyesi listesi belli oldu! Zafer Partisi meclis üyesi listesi belli oldu!

-Meyveler, içecek ve baharat bitkiler: 27,4 milyon ton.

-Dış Ticaret İstatistikleri Kasım Ayı:

-İhracat: 22 milyar 999 milyon dolar.

-İthalat: 28 milyar 916 milyon dolar.

-İhracatın ithalatı karşılama oranı: %70,0.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi Kasım Ayı:

-Yıllık artış %77,36.

-Ulaştırma ve depolama hizmetlerinde %65,01 artış

-Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde %92,00 artış.

HABER MERKEZİ