Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın Malatya GES Projesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından 24 Haziran 2024 tarihinde internet sitesinde yapılan açıklamada, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) tarafından yapılması planlanan Malatya GES projesi hakkında bilgi verildi.

 İDK Toplantısı 11 Temmuz'da Yapılacak

Açıklamada, Erdemir tarafından yapılması planlanan Malatya GES projesinin İnceleme Değerlendirme Komisyonu (İDK) toplantısının 11 Temmuz’da gerçekleştirileceği belirtildi.

ÇED Genel Müdürlüğü Açıklaması

Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, internet sitesinde konu ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Zonguldak’ta yağış öncesinde önlemler alınıyor! Zonguldak’ta yağış öncesinde önlemler alınıyor!

"MALATYA ili HEKİMHAN ilçesi sınırları içerisinde EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. tarafından yapılması planlanan ERDEMİR MALATYA GES (311,9985 MWm / 235,4 MWe- 361,46 ha) projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu, ÇED Yönetmeliği’nin 11. maddesi kapsamında Bakanlığımıza sunulmuş olup, inceleme değerlendirme süreci başlamıştır. Proje ile ilgili olarak 11/07/2024 tarihinde İDK toplantısı gerçekleştirilecektir. Bakanlığımıza sunulan ÇED Raporu https://eced-duyuru.csb.gov.tr/eced-prod/duyurular.xhtml adresinde yer almaktadır.”

Editör: İrem Karagöz