Milli Emlak’tan Büyük Arazi Satışı! 30 İl, Bin Üç Doksan Bir Hazine Arazisi Milli Emlak’tan Büyük Arazi Satışı! 30 İl, Bin Üç Doksan Bir Hazine Arazisi

Yeni Öğretmenlik Mesleği Kanunu tasarısı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Tasarıda yer alan maddeye göre, MEB'in denetimini yapan müfettişler tarafından öğretmenlik yeterliliklerinde eksiklik tespit edilen öğretmenlerin görevden alınması kolaylaşacak.

Bu düzenleme, eğitim kalitesinin artırılması ve öğrencilere eşit eğitim fırsatları sunulması amacı taşımaktadır. Ancak bu yeni düzenlemenin uygulanması sürecinde adil olmayabileceği endişeleri de bulunuyor. Önümüzdeki dönemde, bu kararın eğitim sistemi üzerindeki etkileri daha net şekilde görülecek.

MEB'in TBMM'ye sunduğu ÖMK tasarısında yer alan madde:

"Hizmet Sınıfı Madde 34"

“Madde ile Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından haklarında yapılan denetim ve inceleme sonucunda öğretmenlik mesleği yeterlikleri çerçevesinde görevini yerine getirmekte yetersizliği tespit edilen öğretmenlerin Akademide eğitime alınması, eğitim sonrası ilk denetim ve incelemeyi yapanlar dışındaki Bakanlık müfettişi veya eğitim müfettişi tarafından yapılan yeni denetim ve inceleme sonucunda da yetersizliği tespit edilenlerin hizmet sınıflarının değiştirilmesine yönelik düzenleme yapılmaktadır. Bu düzenleme ile tüm öğrencilere nitelikli eğitim verilerek eğitimde imkan ve fırsat eşitliğinin sağlanması ve çeşitli nedenlerle görevini yapamayacak hale gelen öğretmenlerin korunması amaçlanmaktadır.”

Gündem Haberleri

Editör: Aybüke Ünal