Bu verilerle birlikte, dış ticaret haddi hesaplamalarında önemli bir değişim gözlendi. İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle elde edilen dış ticaret haddi, 2022 yılı Ağustos ayında 74,2 olarak hesaplanmışken, bu rakam Ağustos 2023'te 12,6 puan artarak 86,8'e yükseldi.

Bu durum, ülke ekonomisinin dış ticaret dengesindeki değişiklikleri ve ticaret faaliyetlerindeki gelişmeleri yansıtmaktadır. Ağustos 2023'e ait bu veriler, ekonomi ve dış ticaret açısından dikkate alınması gereken önemli göstergelerdir.

Dış Ticaret Endeksleri, Ağustos 2023

İhracat birim değer endeksi %1,8 azaldı

İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %1,2 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %16,0 azaldı, yakıtlarda %19,9 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,8 arttı.

İhracat miktar endeksi %3,4 arttı

İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %9,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,2 azaldı, yakıtlarda %28,3 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,3 arttı.

İhracat birim değer ve miktar endeksleri, Ağustos 2023
[2015=100]


İthalat birim değer endeksi %16,1 azaldı

İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %16,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %10,7 azaldı, yakıtlarda %46,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %16,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,4 azaldı.

İthalat miktar endeksi %10,9 arttı

İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %1,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %20,0 azaldı, yakıtlarda %13,2 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %11,5 arttı.

İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Ağustos 2023
[2015=100]
Dış ticaret endeksleri, Ağustos 2023
[2015=100]

İhracat İthalat
Endeks Endeks
Sektörler
(SITC Rev.4)
Ağustos 2022 Ağustos 2023 Değişim
(%)
Ağustos 2022 Ağustos 2023 Değişim
(%)
Birim değer endeksleri
Genel 112,5 110,5 -1,8 151,6 127,2 -16,1

Gıda, içecek ve tütün

95,2 94,0 -1,2 124,5 111,2 -10,7

Hammaddeler (yakıt hariç)

129,1 108,5 -16,0 157,6 132,0 -16,3

Yakıtlar

189,2 151,6 -19,9 295,7 159,5 -46,1

İmalat (gıda, içecek ve tütün hariç)

110,2 111,1 0,8 116,5 111,3 -4,4

SITC'de başka bir yerde sınıflandırılamayan mallar

144,4 161,2 11,6 166,1 185,6 11,8
Miktar endeksleri
Genel 150,3 155,5 3,4 120,5 133,6 10,9

Gıda, içecek ve tütün

149,6 163,6 9,4 161,1 162,9 1,1

Hammaddeler (yakıt hariç)

172,3 159,9 -7,2 132,7 106,2 -20,0

Yakıtlar

194,8 249,8 28,3 91,7 103,8 13,2

İmalat (gıda, içecek ve tütün hariç)

155,7 156,1 0,3 121,5 135,4 11,5

SITC'de başka bir yerde sınıflandırılamayan mallar

15,1 28,9 91,0 461,4 584,5 26,7

STIC : Uluslararası Standart Ticaret Sınıflaması

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %4,4 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2023 Temmuz ayında 147,7 iken 2023 Ağustos ayında %4,4 oranında artarak 154,3 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2022 yılı Ağustos ayında 142,4 iken 2023 yılı Ağustos ayında %3,4 oranında artarak 147,3 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %4,6 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2023 Temmuz ayında 136,8 iken 2023 Ağustos ayında %4,6 oranında azalarak 130,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2022 yılı Ağustos ayında 115,2 iken 2023 yılı Ağustos ayında %10,9 oranında artarak 127,7 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış dış ticaret miktar endeksleri, Ağustos 2023
[2015=100]

İthalatta gözetim Resmi Gazete'de! İthalatta gözetim Resmi Gazete'de!Dış ticaret haddi 2023 yılı Ağustos ayında 86,8 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2022 yılı Ağustos ayında 74,2 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 12,6 puan artarak, 2023 yılı Ağustos ayında 86,8 oldu.

Dış ticaret hadleri, Ağustos 2023
[2015=100]Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 09 Kasım 2023'tür.