Keban Barajı üzerine kurulan ve 1 megawatt kurulu güce sahip olan bu yüzer GES, tarımsal sulamanın elektrik ihtiyacını karşılayarak Kuzova bölgesinin tarımsal kalkınmasına destek olacak. İlerleyen süreçte kurulacak 3 megawatt'lık ilave santral ile bölgedeki tarımsal alanların tamamına sulama yapılması hedefleniyor.

İsdemir ve Erdemir KAP'a bildirdi: 'Firmalar arasında adımız yok...' İsdemir ve Erdemir KAP'a bildirdi: 'Firmalar arasında adımız yok...'

Potansiyel ve Verimlilik

Bakan Yumaklı, yüzer GES'lerin temiz ve yenilenebilir enerji üretirken su kayıplarını da önlediğini vurgulayarak, bu sistemlerin karasal GES'lere göre yüzde 10 daha verimli çalıştığını belirtti. Ayrıca, âtıl durumdaki rezervuar yüzey alanlarının ekonomiye kazandırılmasıyla ekonomik değer artışı sağlandığını ifade etti.

Yüzer GES Projesinde Bilimsel İzleme Çalışmaları

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Keban Barajı rezervuarında gerçekleştirilen pilot Yüzer GES projesinde su kalitesi ve sucul yaşamdaki değişimleri izlemek amacıyla bilimsel çalışmaların yapıldığını açıkladı. Proje kapsamında, su kalitesi izleme çalışmalarının Kocaeli Üniversitesi Biyoloji Bölümü'nden akademisyenlerden oluşan bir ekip tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Karasal GES Projesi Tamamlandı

Kuzova Pompaj Sulaması'nın enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla DSİ tarafından kurulan karasal GES tesisinin de tamamlandığını dile getiren Bakan Yumaklı, 2 MW kurulu güce sahip tesisin çiftçilerin enerji masraflarını azaltacağını vurguladı. Tesisin içerisinde 5 bin 28 adet güneş paneli bulunduğunu belirtti.

Enerji Masraflarında Önemli Azalma

Yumaklı, yüzer ve karasal GES projelerinin Kuzova Pompaj Sulaması'nın enerji ihtiyacının yarısını karşılayacağını ifade ederek, çiftçilerin enerji masraflarında yüzde 40'a varan bir azalma sağlanacağını belirtti. Ayrıca, 2024 yılı yatırım programında başka bir yüzer GES projesinin daha yer aldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı'nın açıklaması:  

“Bu tesisimizin test üretimine başlamasıyla çok önemli ilk adımı atmış olduk.

Tesisimiz, üretilen enerjinin tarımsal üretimde kullanılması ve Ar-Ge faaliyetleri içermesi bakımından ülkemizin ilk yüzer GES projesi olarak öne çıkıyor. Dört blok halinde tesis edilen Kuzova Yüzer GES, 6 dönümlük bir alanda 1840 adet güneş panelinden oluşuyor.

78 Milyon TL’ye mal olan Kuzova Yüzer GES, Ar-Ge faaliyetlerinin yanı sıra DSİ tarafından hayata geçirilen Kuzova Pompaj Sulamasının enerji ihtiyacının karşılanmasına da katkı verecek. Su kaynağı Keban Baraj gölü olan Kuzova Pompaj Sulaması’ndan 7 adet köy faydalanmakta olup toplam 4 bin 783 hektar arazi sulanıyor. “Bu alandaki potansiyele baktığımızda; içme suyu amaçlı olanların dışındaki diğer barajlarımızın yüzde 10’una bu sistem yapılsa, ülkemiz elektriğinin dörtte biri bu yolla sağlanabilir. Bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

HABER MERKEZİ

Gündem Haberleri