İl Genel Meclisi, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 12. maddesi uyarınca, 17 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10.30'da en yaşlı üye Ali Kemal KARACA'nın başkanlığında, İl Genel Meclisi Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.

Gündemin 1. maddesi kapsamında yapılan yoklamada, tüm üyelerin toplantıda hazır bulunduğu belirlendi.

Gündemin 2. maddesi doğrultusunda ele alınan İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü'nün 19 Mart 2024 tarihli ve 63021 sayılı teklif yazısı okundu.

Toplantı tutanağı şu şekilde;

"5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11.  maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince, İl Genel Meclis Başkanı seçimi için, Abdullah KARAGÜZEL, Sebahattin GÜLAY, İbrahim YALÇIN, Mustafa YUMURTACI, Adnan TISKA, Ahmet Ali BAŞÖREN, Önder TURAN, Kerim YILMAZ,  Hüseyin ENGİN, Cemalettin AKYOL, İsmet BOSTANCI, Ahmet EYRİLMEZ, Aydın ARABACI, Yaşar CANBAŞ adlı üyeler, yazılı önerge vererek Necdet KARAVELİ’yi,

                Şenduran ALTUNTAŞ, Hayrettin KARTAL, Faik MARANKOZ, Ayhan DOĞAN, Berkay KESİM, Hamdi AKYÜZ, Yaşar BÜKRÜ, Tarık HAMZAÇEBİ, Kenan KARAVELİ, Nedim BEKAR, İbrahim TOPRAK, Ahmet Ali MUMCU, Selahattin ERGÜN, Kenan GÜNDOĞDU adlı üyeler yazılı önerge vererek Hasan TÜLÜBAŞ’ı aday gösterdiler.

                İl Genel Meclis Başkanı seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda; 32 oy kullanıldığı, yapılan tasnifte Necdet KARAVELİ’nin 17 ve Hasan TÜLÜBAŞ’ın 15 oy aldığı belirlendi.

                Buna göre; 17 oy alan Necdet KARAVELİ, İl Genel Meclis Başkanı olarak seçildi.

Gündemin 3. maddesi gereğince görüşülen; İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 19.03.2024 tarih ve 63021 sayılı teklif yazısı okundu.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11.  maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma

Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince, İl Genel Meclisi 1. Başkan Vekili seçimi için Abdullah KARAGÜZEL, Sebahattin GÜLAY, İbrahim YALÇIN, Adnan TISKA, Kerim YILMAZ, Cemalettin AKYOL, Ahmet Ali BAŞÖREN, Aydın ARABACI, Yaşar CANBAŞ, Ahmet EYRİLMEZ adlı üyeler yazılı önerge vererek Ali Kemal KARACA’yı,            

Şenduran ALTUNTAŞ, Berkay KESİM, Faik MARAKOZ, Hamdi AKYÜZ, Selahattin ERGÜN, Yaşar BÜKRÜ, Kenan KARAVELİ, İbrahim TOPRAK, Tarık HAMZAÇEBİ, Nedim BEKAR, Ahmet Ali MUMCU adlı üyeler yazılı önerge vererek Nedim BEKAR’ı aday gösterdiler.

İl Genel Meclisi, Meclis 1. Başkan Vekili seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda 32 oy kullanıldığı, yapılan tasnifte, Nedim BEKAR adına 16 oy, Ali Kemal KARACA adına 14 oy, Abdullah ADIGÜZEL adına geçersiz 2 oy kullanıldığı görüldü.

                Buna göre; 16 oy alan Nedim BEKAR İl Genel Meclisi 1. Başkan Vekili olarak seçildi.

Gündemin 4. maddesi gereği görüşülen; İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 19.03.2024 tarih ve 63021 sayılı teklif yazısı okundu.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11.  maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma

Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince, İl Genel Meclisi 2. Başkan Vekili seçimi için Ali Kemal KARACA, Abdullah KARAGÜZEL, İbrahim YALÇIN, Hüseyin ENGİN, Ahmet Ali BAŞÖREN, Önder TURAN, Sebahattin GÜLAY, Kerim YILMAZ, Cemalettin AKYOL, Mustafa YUMURTACI, İsmet BOSTANCI, Ahmet EYRİLMEZ, Yaşar CANBAŞ adlı üyeler yazılı önerge vererek Adnan TISKA’yı,

Şenduran ALTUNTAŞ, Hayrettin KARTAL, Faik MARANKOZ, Ayhan DOĞAN, Şükrü KÖSE, Berkay KESİM, Hamdi AKYÜZ, İbrahim TOPRAK, Kenan KARAVELİ, Nedim BEKAR, Tarık HAMZAÇEBİ, Ahmet Ali MUMCU, Yaşar BÜKRÜ adlı üyeler yazılı önerge vererek Faik MARANKOZ’u aday gösterdiler.

İl Genel Meclisi 2. Başkan Vekili seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda 32 oy kullanıldığı, yapılan tasnifte Faik MARANKOZ’un 16 oy, Adnan TISKA’nın 16 oy aldığı görüldü.

Oturuma 1 saat ara verildi.

         --------------

Faik MARANKOZ ile Adnan TISKA adlı üyelerin almış oldukları eşit oylardan dolayı İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 13. maddesinin (a) bendine göre oylama tekrarlandı.

                Abdullah KARAGÜZEL ile Şenduran ALTUNTAŞ adlı üyeler yazılı ortak önerge vererek Faik MARANKOZ’u aday gösterdiler.

Buna göre; 32 oy alan Faik MARANKOZ İl Genel Meclisi 2. Başkan Vekili olarak seçildi.

  Gündemin 5. maddesi gereğince görüşülen; İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 19.03.2024 tarih ve 63021 sayılı teklif yazısı okundu.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11.  maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma

Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince, İl Genel Meclisi 2 Asıl Katip Üye seçimi için Abdullah KARAGÜZEL ve Şenduran ALTUNTAŞ adlı üyeler yazılı ortak önerge vererek Yaşar CANBAŞ ile Ahmet Ali MUMCU’yu aday gösterdiler.

                İl Genel Meclisi, 2 Asıl Katip Üye Seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda 32 oy kullanıldığı, yapılan tasnifte Ahmet Ali MUMCU’nun 32 oy, Yaşar CANBAŞ’ın 30 oy aldığı belirlendi.

                Buna göre; 32 oy alan Ahmet Ali MUMCU ile 30 oy alan Yaşar CANBAŞ İl Genel Meclisi 2 Asıl Katip Üyeliklerine seçildiler.

                Gündemin 6. maddesi gereğince görüşülen; İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 19.03.2024 tarih ve 63021 sayılı teklif yazısı okundu.

5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 11.  maddesi ve İl Genel Meclisi Çalışma

Yönetmeliğinin 18. maddesi gereğince, İl Genel Meclisi 2 Yedek Katip üye seçimi için Abdullah KARAGÜZEL ve Şenduran ALTUNTAŞ adlı üyeler yazılı ortak önerge vererek Önder TURAN ile Berkay KESİM’i aday gösterdi.

                2 Yedek Katip Üye Seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda 32 oy kullanıldığı, yapılan tasnifte; Önder TURAN’ın 32 oy, Berkay KESİM’in 29 oy, aldıkları görüldü.

                Buna göre; 32 oy alan Önder TURAN ile 29 oy alan Berkay KESİM İl Genel Meclisi 2 Yedek Katip Üyeliklerine seçildiler.

Gündemin 7. maddesi gereğince görüşülen; İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 19.03.2024 tarih ve 63024 sayılı teklif yazısı okunup incelendi.

Yapılan görüşmelerin sonunda; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 25. maddesinin 1. fıkrası, 6360 sayılı kanunun 22. maddesi ile değiştirilmiş olup, “İl Encümeni valinin başkanlığında, genel sekreter ile il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği 3 üye ve valinin birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşacağı” hüküm altına alındığından; bir yıl görev yapmak üzere, il genel meclisinin kendi üyeleri arasından (gizli oyla) seçeceği 3 üyenin, il encümeni üyesi olarak belirlenmesi için, Abdullah KARAGÜZEL ve Şenduran ALTUNTAŞ adlı üyeler yazılı ortak önerge vererek Ali Kemal KARACA, İsmet BOSTANCI ile Hamdi AKYÜZ adlı üyeleri Encümen Üyeliğine aday gösterdiler.

Daha sonra 32 adet oy pusulası dağıtılıp oylamaya geçildi.

Yapılan gizli oylama sonucunda, 32 adet oy kullanıldığı ve yapılan tasnifte; 1-Ali Kemal KARACA’nın 16 oy, 2-İsmet BOSTANCI’nın 16 oy, 3- Hamdi AKYÜZ’ün 16 oy aldığı görüldü.

Buna göre; 1- 16 oy alan Ali Kemal KARACA (Kdz. Ereğli), 2- 16 oy alan İsmet BOSTANCI (Devrek), 3- 16 oy alan Hamdi AKYÜZ (Çaycuma) İl Encümen üyesi olarak seçilmişlerdir.

Gündemin 8 inci maddesi gereğince görüşülen, İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğünün 19.03.2024 tarih ve 63023 sayılı teklif yazısı okunup incelendi.

                5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ıncı, İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20 inci maddesi gereğince, İl Genel Meclisince kurulacak olan İhtisas Komisyonlarının, Abdullah KARAGÜZEL ve Şenduran ALTUNTAŞ’ın başkanlığa sundukları yazılı ortak önergede belirtildiği gibi; 1-Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu, 2- İmar ve Bayındırlık Komisyonu, 3- Çevre ve Sağlık Komisyonu, 4- Plan ve Bütçe Komisyonu, 5- İçişleri Komisyonu, 6- Tarım ve Orman Komisyonu, 7- Sanayi ve Ticaret Komisyonu, 8- Gençlik ve Spor Komisyonu, 9- Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonu 10- Turizm Komisyonu, 11- Araştırma Geliştirme Komisyonu olarak belirlenmesine, ayrıca İmar ve Bayındırlık ile Plan ve Bütçe Komisyonlarının 7’şer, diğer komisyonların ise 5’er üyeden oluşmasına, işaretle yapılan oylama sonucunda, oy birliği ile karar verildi.

17.04.2024 TARİHLİ 1. BİRLEŞİM TOPLANTI TUTANAK ÖZETİNİN 3. SAYFASIDIR.

                Buna göre sırasıyla;

1.            EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU

                5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ıncı ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 20 inci maddesi gereğince, Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunun teşkili için, Abdullah KARAGÜZEL ve Şenduran ALTUNTAŞ tarafından meclise sunulan yazılı ortak önergede; aşağıda adları yazılı üyeler aday gösterildi.

    Sıra No:                       Adı ve Soyadı:                                                      Mensup olduğu siyasi parti:

                1-                                           Hasan TÜLÜBAŞ (Başkan)                                                           CHP

                2-                                           Kenan GÜNDOĞDU(Sözcü)                                                       CHP

                3-                                           Sebahattin GÜLAY                                                                        AK Parti                                                     4-                                               Hüseyin ENGİN                                                                               AK Parti                                      

                5-                                           Ahmet Ali BAŞÖREN                                                     AK Parti                                      

                Yapılan oylama sonucunda yukarıda adları yazılan üyelerin Eğitim, Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyon Üyesi olarak seçilmelerinin oy birliği ile kabulüne.

                 

2.            İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU

                5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ıncı ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20 inci maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonunun teşkili için, Abdullah KARAGÜZEL ve Şenduran ALTUNTAŞ tarafından meclise sunulan yazılı önergede; aşağıda adları yazılı üyeler aday gösterildi.

            Sıra No:                   Adı ve Soyadı:                          Mensup olduğu siyasi parti:

1-                                           Şükrü KÖSE (Başkan)                                    CHP

                     2-                                      Kenan GÜNDOĞDU(Sözcü)                                       CHP      

Kent merkezinde şok olay! Kazakistanlı öğrenci tacize uğradı Kent merkezinde şok olay! Kazakistanlı öğrenci tacize uğradı

                     3-                                      Ayhan DOĞAN                                                CHP        

                     4-                                      Tarık HAMZAÇEBİ                                                           CHP       

                     5-                                      Abdullah KARAGÜZEL                                   AK Parti                

                     6-                                      Necdet KARAVELİ                                                          AK Parti        

                     7-                                      İsmet BOSTANCI                                                            AK Parti                

               

                Yapılan oylama sonucunda yukarıda adları yazılan üyelerin İmar ve Bayındırlık Komisyon Üyesi olarak seçilmelerinin oy birliği ile kabulüne.

3.            ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU

                5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ıncı ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20 inci maddesi gereğince, Çevre ve Sağlık Komisyonunun teşkili için, Abdullah KARAGÜZEL ve Şenduran ALTUNTAŞ tarafından meclise sunulan yazılı ortak önergede; aşağıda adları yazılı üyeler aday gösterildi.

Sıra No:                Adı ve Soyadı:                                  Mensup olduğu siyasi parti:

              1-                                             Hüseyin ENGİN (Başkan)                                              AK Parti

                    2-                                       Sebahattin GÜLAY (Sözcü)                                           AK Parti

                    3-                                       Nedim BEKAR                                                     CHP                                                        4-                                       Hamdi AKYÜZ                                                                    CHP

                   5-                                        Şenduran ALTUNTAŞ                                      CHP

               

                Yapılan oylama sonucunda yukarıda adları yazılan üyelerin Çevre ve Sağlık Komisyon Üyesi olarak seçilmelerinin oy birliği ile kabulüne.

4.            PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

                5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ıncı ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20 inci maddesi gereğince, Plan ve Bütçe Komisyonunun teşkili için, Abdullah KARAGÜZEL ve Şenduran ALTUNTAŞ tarafından meclise sunulan yazılı önergede; aşağıda adları yazılı üyeler aday gösterildi. 

   

 Sıra No:               Adı ve Soyadı:                                  Mensup olduğu siyasi parti:

              1-                                             Kerim YILMAZ (Başkan)                                               AK Parti

                    2-                                       Necdet KARAVELİ (Sözcü)                                          AK Parti

                    3-                                       İbrahim YALÇIN                                                              AK Parti                                                   4-                                       Ahmet EYRİLMEZ                                                           AK Parti

                    5-                                       Ahmet Ali MUMCU                                                       CHP

                    6-                                       Berkay KESİM                                                 CHP

                    7-                                       Selahattin ERGÜN                                                          CHP      

                Yapılan oylama sonucunda yukarıda adları yazılan üyelerin Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi olarak seçilmelerinin oy birliği ile kabulüne.

5.            İÇİŞLERİ KOMİSYONU

                5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ıncı ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20 inci maddesi gereğince, İçişleri Komisyonunun teşkili için, Abdullah KARAGÜZEL ve Şenduran ALTUNTAŞ tarafından meclise sunulan yazılı ortak önergede; aşağıda adları yazılı üyeler aday gösterildi. 

Sıra No:                Adı ve Soyadı:                                 Mensup olduğu siyasi parti:

                1-                                           İbrahim TOPRAK (Başkan)                                                          CHP

                    2-                                       Nedim BEKAR (Sözcü)                                                  CHP

                    3-                                       Cemalettin AKYOL                                                          AK Parti                                                   4-                                       Önder TURAN                                                                 AK Parti 

                    5-                                       Ali Kemal KARACA                                                                         AK Parti

                Yapılan oylama sonucunda yukarıda adları yazılan üyelerin İçişleri Komisyon Üyesi olarak seçilmelerinin oy birliği ile kabulüne.

6.            TARIM VE ORMAN KOMİSYONU

                5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ıncı ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20 inci maddesi gereğince, Tarım ve Orman Komisyonunun teşkili için, Abdullah KARAGÜZEL ve Şenduran ALTUNTAŞ tarafından meclise sunulan yazılı ortak önergede; aşağıda adları yazılı üyeler aday gösterildi. 

Sıra No:                Adı ve Soyadı:                               Mensup olduğu siyasi parti:

              1-                                             İbrahim YALÇIN (Başkan)                                            AK Parti

                    2-                                       Aydın ARABACI (Sözcü)                                                            AK Parti

                    3-                                       Kenan KARAVELİ                                                            CHP                                                          4-                                       Selahattin ERGÜN                                                          CHP

                    5-                                       Şükrü KÖSE                                                                       CHP

                Yapılan oylama sonucunda yukarıda adları yazılan üyelerin Tarım Komisyon Üyesi olarak seçilmelerinin oy birliği kabulüne.

17.04.2024 TARİHLİ 1. BİRLEŞİM TOPLANTI TUTANAK ÖZETİNİN 5. SAYFASIDIR.

7.            SANAYİ VE TİCARET KOMİSYONU

                5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ıncı ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20 inci maddesi gereğince, Sanayi ve Ticaret Komisyonunun teşkili için, Abdullah KARAGÜZEL ve Şenduran ALTUNTAŞ tarafından meclise sunulan yazılı ortak önergede; aşağıda adları yazılı üyeler aday gösterildi. 

Sıra No:                Adı ve Soyadı:                                  Mensup olduğu siyasi parti:

              1-                                             Ahmet Ali BAŞÖREN (Başkan)                   AK Parti

                    2-                                       Mustafa YUMURTACI (Sözcü)                   AK Parti

    3-                                       Yaşar BÜKRÜ                                                                  CHP                             

    4-                                       Faik MARANKOZ                                                           CHP

                   5-                                        Hamdi AKYÜZ                                                   CHP

                Yapılan oylama sonucunda yukarıda adları yazılan üyelerin Sanayi ve Ticaret Komisyon Üyesi olarak seçilmelerinin oy birliği ile kabulüne.

8.            GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONU

                5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ıncı ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20 inci maddesi gereğince, Gençlik ve Spor Komisyonunun teşkili için, Abdullah KARAGÜZEL ve Şenduran ALTUNTAŞ tarafından meclise sunulan yazılı ortak önergede; aşağıda adları yazılı üyeler aday gösterildi. 

Sıra No:                Adı ve Soyadı:                                  Mensup olduğu siyasi parti:

              1-                                             Hayrettin KARTAL (Başkan)                                        CHP

                    2-                                       Berkay KESİM (Sözcü)                                                  CHP

                    3-                                       Adnan TISKA                                                               AK PARTİ                                                     4-                                       Yaşar CANBAŞ                                                                 AK PARTİ

                   5-                                        Önder TURAN                                                            AK PARTİ

                Yapılan oylama sonucunda yukarıda adları yazılan üyelerin Gençlik ve Spor Komisyon Üyesi olarak seçilmelerinin oy birliği ile kabulüne.

9.            KÖYLERE YÖNELİK HİZMETLER KOMİSYONU

                5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ıncı ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20 inci maddesi gereğince, Köylere Yönelik Hizmetler Komisyonunun teşkili için, Abdullah KARAGÜZEL ve Şenduran ALTUNTAŞ tarafından meclise sunulan yazılı ortak önergede; aşağıda adları yazılı üyeler aday gösterildi. 

Sıra No:                Adı ve Soyadı:                                  Mensup olduğu siyasi parti:

              1-                                             Adnan TISKA (Başkan)                                                 AK Parti

                    2-                                       Aydın ARABACI (Sözcü)                                                               AK Parti

                    3-                                       Ahmet Ali MUMCU                                                       CHP                                                          4-                                       İbrahim TOPRAK                                                             CHP

                   5-                                        Ayhan DOĞAN                                                                CHP 

      Yapılan oylama sonucunda yukarıda adları yazılan üyelerin Köylere Yönelik Hizmetler Komisyon Üyesi olarak seçilmelerinin oy birliği ile kabulüne.

17.04.2024 TARİHLİ 1. BİRLEŞİM TOPLANTI TUTANAK ÖZETİNİN 6. SAYFASIDIR.

10. TURİZM KOMİSYONU

                5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ıncı ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20 inci maddesi gereğince, Turizm Komisyonunun teşkili için, Abdullah KARAGÜZEL ve Şenduran ALTUNTAŞ tarafından meclise sunulan yazılı ortak önergede; aşağıda adları yazılı üyeler aday gösterildi. 

Sıra No:                Adı ve Soyadı:                          Mensup olduğu siyasi parti:

              1-                                             Hasan TÜLÜBAŞ (Başkan)                                           CHP      

                    2-                                       Kenan KARAVELİ (Sözcü)                                            CHP      

                    3-                                       Cemalettin AKYOL                                                           AK Parti                                                  4-                                       Ahmet EYRİLMEZ                                                           AK Parti

                   5-                                        Yaşar CANBAŞ                                                                 AK Parti

      Yapılan oylama sonucunda yukarıda adları yazılan üyelerin Turizm Komisyon Üyesi olarak seçilmelerinin oy birliği ile kabulüne.

11. ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME (AR-GE) KOMİSYONU

                5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 16 ıncı ve İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 20 inci maddesi gereğince, Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Komisyonunun teşkili için, Abdullah KARAGÜZEL ve Şenduran ALTUNTAŞ tarafından meclise sunulan yazılı ortak önergede; aşağıda adları yazılı üyeler aday gösterildi. 

Sıra No:                Adı ve Soyadı:                          Mensup olduğu siyasi parti:

              1-                                             Hayrettin KARTAL (Başkan)                                        CHP

             2-                                       Faik MARANKOZ (Sözcü)                                            CHP

             3-                                       Mustafa YUMURTACI                                      AK Parti                                                           4-                                       Ahmet Ali BAŞÖREN                                                     AK Parti

             5-                                       Abdullah KARAGÜZEL                                                  AK Parti