Zonguldak ili ve ilçelerinde belirtilen orman parkları/tabiat parkı/millet ormanı/kent ormanı dışında 15.07.2024 – 30.09.2024 tarihleri arasında mangal/semaver/ateş yakılması, orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vasıtalarla sportif amaçlı faaliyetler ile çadırlı kamp yapılması yasaklandı.

İşte Zonguldak valiliğinden gelen bildiri;

Doğal zenginliklerimizin başında gelen ormanlarımızın yangınlara karşı korunması amacıyla,
mevsimsel veya insani faktörlere dayalı olarak orman yangınlarının artabileceği, özellikle yaz
mevsimi ve tatil sezonu olması sebebiyle vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde mangal,
semaver veya ocak ile anız ve benzeri bitki örtüsü yaktıkları, bu durumun da hava sıcaklığının
yüksekliği ve kuru ot/çalılık miktarının artmasına bağlı olarak orman yangınlarında artışa
neden olacağı değerlendirilerek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktır.
KAPSAM
İlimiz genelinde orman yangınlarının önlenmesi amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşların
görevlerinin belirlenmesi, gerekli kontrol ve denetimlerin yapılması, ormanlık alanlarda
gerçek ve tüzel kişilerin uymaları gereken kuralların belirlenmesi ve belirlenen kurallara
riayet etmeyenler hakkında yasal işlemlerin uygulanmasını kapsar.
YASAL DAYANAK
 6831 Sayılı Orman Kanunu
 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu
 Zonguldak İl Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 29.05.2024 tarih ve 1
sayılı kararı.
ALINAN KARARLAR

2

1. Zonguldak İli orman yangınlarıyla mücadele kapsamında; İl sınırları içerisinde ormanlara
girişler, 6831 sayılı Orman Kanunun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9
ve 66. maddeleri uyarınca, çıkabilecek orman yangınlarının önlenmesi ve özellikle
anızların yakılma riski de göz önüne alındığında 15.07.2024 – 30.09.2024 tarihleri arasında
yasaklanmıştır.
2. Görevliler ve izin almak/izinli olmak şartıyla arıcılar ve çobanların orman alanlarına
girişine izin verilecektir. Giriş yasağının uygulanması ve kontrolü, İl /İlçe Jandarma
Komutanlıkları, İl /İlçe Emniyet Müdürlükleri ve İl /İlçe Orman İşletme Müdürlükleri ile
ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanacaktır.
3. Zonguldak ili ve ilçelerinde aşağıda bulunan orman parkları/tabiat parkı/millet ormanı/kent
ormanı dışında 15.07.2024 – 30.09.2024 tarihleri arasında mangal/semaver/ateş yakılması,
orman içi yollarda ATV, UTV, motosiklet vb. vasıtalarla sportif amaçlı faaliyetler ile
çadırlı kamp yapılması yasaklanmıştır.
İli İşletme
Müdürlüğü

İşletme Şefliği
veya Köyü Orman Parkı Adı

Zonguldak

Çaycuma

Merkez Pehlivanlar
Merkez Çaycuma
Perşembe Perşembe

Devrek

Buldandere Bostandüzü
Tefen Gökçebey
Akçasu Çaydeğirmeni
Akçasu Hışıroğlu
Beldibi Akbük
Bakacakkadı Bakacakkadı
Çaydeğirmeni Şifalısu

Kdz. Ereğli

Ereğli Soğanlı Tarla
Ereğli Şehitlik
Merkez Kestaneci
Ereğli Gökçeler
Ereğli Varagel
Ereğli Kayalıdere
Cuma Cuma
Ereğli Şelale
Alaplı Gülüç Gülüç
Zonguldak Yayla Beycuma
Zonguldak Yayla Karaman Kadı
Yayla Karaman Dışkaya
Zonguldak Radartepe
Kozlu Zonguldak Millet Ormanı

Zonguldak'ın ilçesi Çaycuma'da vatandaş isyanda: Bu nasıl nem? Zonguldak'ın ilçesi Çaycuma'da vatandaş isyanda: Bu nasıl nem?

3
Yayla Zonguldak Şehir Ormanı
DKMP Milli Egemenlik Tabiat Parkı

4. Ormanlık alanlara yakın yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman
yangınına neden olabilecek şekilde havai fişek, dilek balonu vb. yanıcı madde
kullanılmasına izin verilmeyecektir.
5. Turizm ve sportif amaçlı trekkinglerin tescilli alanlarda olmak koşuluyla kafile
başkanı tarafından ilgili Orman İşletme Müdürlüğüne, yürüyüşün başlayacağı saati,
bitiş saati, güzergahı, katılımcı sayısı ve katılımcıların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik
Numaralarını belirten dilekçe ile müracaatları halinde İl Jandarma Komutanlığı, İl
Emniyet Müdürlüğü, ve ilgili Orman İşletme Müdürlüğü kontrolünde “izin istenilen
dönemde iklim şartları (sıcaklık, nem, rüzgar, yağış vb.) dikkate alınarak” gerekli
izinler verilebilecek, trekking esnasında ateş yakılmasına hiçbir şekilde izin
verilmeyecektir.
6. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 31 ve 32. maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler
başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan
köyler/mahalleler de dahil olmak üzere 15.07.2024 – 30.09.2024 tarihleri arasında her
gün ve 24 saat boyunca, anız, bağ-bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların
ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Anız veya bağ-bahçe artığı ot,
dal vb. şeyleri yakanlarla ilgili olarak, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından veya ilgili
kurum (Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Zabıta vb.) tarafından idari para cezası için
işlem tesis edilecektir.
7. Jandarma ve Orman Muhafaza memurlarından oluşturulacak olan ve gezici gözetleme
işleri ile görevlendirilen ekipler, alınan kararların uygulanmasını titizlikle takip
edecekler ve 15.07.2024 – 30.09.2024 tarihleri arasında piknik alanlarında,
vatandaşların orman yangınlarına duyarlı olmaları ve yaktıkları piknik ateşini
söndürmeleri hususunda uyaracaklardır.
8. Muhtarlar, ormana giriş ve çıkışları takip ederek şüpheli şahısları 112 Acil Çağrı
Merkezi vasıtası ile Orman Bölge Müdürlüğü/İşletme Müdürlükleri/İşletme
Şefliklerine bildirecektir. Her türlü izinli ve izinsiz avlanmalar; Muhtarlıklar, Av
Yaban Hayatı birimleri ve Güvenlik Güçleri tarafından takip edilecektir.
9. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar hatların özellikle ormanlık
alanlardan geçen bölümlerinde gerekli bakımları gerçekleştirecekler ve yetkililerce
istenilmesi durumunda hattaki enerjiyi keseceklerdir.

4

10. Kaymakamlıklar ve Orman İşletme Müdürlükleri koordinasyonunda genel kolluk ve
orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri tarafından kesintisiz olarak gözetim
ve denetimler yapılacak, özellikle piknik ve mesire yerleri ile ormanlık alanlara geliş
ve gidiş yolları kontrol altında bulundurularak şahıs ve araç sorgulamaları
artırılacaktır.
11. Zonguldak İl Orman Yangınları ile Mücadele Komisyonunun 29.05.2024 tarih ve 1
sayılı kararı tüm birimler tarafından titizlikle uygulanacaktır.
12. Zonguldak Gar Müdürlüğü tarafından tren yolu güzergahlarında, raylarda sürtünme
sonucu aşırı ısınma vb. nedenlerle oluşan kıvılcım nedeniyle yangın çıkma riski
taşıyan alanlar tespit edilerek yanıcı materyalin ivedilikle sahadan uzaklaştırılması
sağlanacaktır.
13. Zonguldak ili sınırları içinde Orman İşletme Müdürlükleri Orman Yangınları ile
Mücadele Komisyonunun belirlediği esaslar dahilinde jandarma karakol
komutanlıkları, av yaban hayatı koruma ekipleri ve belediye zabıtası ile birlikte
hazırlayacakları haftalık çalışma programları ile bu kararla yasaklanan fiilleri
denetleyecektir.
14. Tüm önlemlere rağmen herhangi bir yangın ihbarı olması durumunda talimat
beklemeksizin ilgili tüm kurumlar harekete geçerek yangına müdahale edecektir.
15. Olası yangınlara müdahalede kullanılacak olan her türlü araç ve ekipmanın bakımı
düzenli olarak yapılacak ve kullanıma hazır bulundurulacaktır.
16. Orman Yangınlarının Önlenmesi Kapsamında Ormanlık Alanlara Girişlerin
Yasaklanmasına ilişkin hükümler 15.07.2024 – 30.09.2024 tarihleri arasında
Zonguldak İl sınırları içerisinde uygulanır.
CEZAİ HÜKÜMLER
Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında, 6831 sayılı Orman Kanunu, 5442 sayılı İl
İdaresi Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 5271 sayılı Türk Ceza Kanunu ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanununa göre yasal işlem yapılacaktır.
YÜRÜTME
Bu kararlar Zonguldak Valisi tarafından yürütülür.

Osman HACIBEKTAŞOĞLU

Vali

Editör: Ahmet Furkan Sav