Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliği, bu projeye itiraz etmiş ve konuyla ilgili Zonguldak kamuoyuna önemli açıklamalarda bulundu.

İmar Planı Değişikliğinin Uygunsuzluğu

Mimarlar Odası, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği'ne atıfta bulunarak, imar planı değişikliğinin plan ana kararlarını, sürekliliğini, bütünlüğünü ve sosyal teknik altyapı dengesini bozmayacak nitelikte olması gerektiğini belirtti. Mevcut uygulamanın planlama ilkeleriyle uyuşmadığını ve kamu yararına aykırı olduğunu savundu.

Ereğli’de komşuları tarafından ölü bulundu! Ereğli’de komşuları tarafından ölü bulundu!

Kamu Yararı ve Alan Seçimi Standartları

Mimarlar Odası, Zonguldak’ın karar vericilerinin günübirlik çözümlerle yanlış uygulamalar yaptığını ve bu kararların bilimsel gerçeklerle örtüşmediğini vurguladı. Özellikle, yeni Devlet Hastanesi ve Fevkani Köprüsü yıkımı örnekleri üzerinden yanlış planlama kararlarının kent yaşamını olumsuz etkilediğini belirtti.

Koruma Alanı ve Kentsel Hafıza

İmar planı değişikliği yapılan alanın, 1. Grup Anıtsal Yapı statüsünde olan Yayla Konağı TTK Misafirhanesi koruma alanı içerisinde kaldığına dikkat çeken Mimarlar Odası, bu alanın kentsel hafızada önemli bir yeri olduğunu ve korunması gerektiğini savundu. Ayrıca, tescilli yapıya olumsuz etki edecek her türlü uygulamanın yanlış olduğunu belirtti.

Trafik Yoğunluğu ve Analiz Eksikliği

İmar değişikliği yapılan alanın, günün belirli saatlerinde yoğun trafik yaşandığını belirten Mimarlar Odası, alınan değişiklik kararlarında trafik yükü analizlerinin yapılmadığını vurguladı. Okulun giriş-çıkışlarının Kadırga Caddesi ve Yayla Konağı – Kız Meslek Lisesi hattı üzerinden sağlanacak olması nedeniyle, bu bölgelerde trafik yoğunluğunun artacağına dikkat çekti.

Uygun Olmayan Coğrafya ve Kamu Zararı

Okul alanı olarak düşünülen bölgenin eğimli, çukurda ve yoğun bitki örtüsüne sahip olduğunu belirten Mimarlar Odası, bu tür bir alanda eğitim yapısının inşa edilmesinin mimari olarak hatalı olduğunu savundu. Tip projelerin her coğrafyada farklı çözümler gerektirdiğini ve bu tür uygulamaların kamu zararına yol açacağını belirtti.

Gerçek Soru: İhtiyaç Analizi ve Şeffaflık

Mimarlar Odası, parsel bazında yapılan bu değişikliğin hangi ihtiyaç doğrultusunda eğitim alanına dönüştürüldüğünü sorguladı. Yayla İlköğretim Okulu'nun depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı alınmasının ardından, başka bir alana taşınma kararının hatalı bir planlama olduğunu belirtti. Mevcut okulun tadilat yerine neden yıkım kararı alındığını ve okul nüfusuna dair ihtiyaç analizinin şeffaf bir şekilde halka açıklanması gerektiğini vurguladı.

Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliği Yönetim Kurulu, alınan kararların ve yapılan uygulamaların kamuoyuna şeffaf ve dürüst bir şekilde açıklanması gerektiğini belirtti ve Zonguldak’ın karar vericilerini doğru ve bilimsel temellere dayalı planlama yapmaya çağırdı.

Zonguldak Haberleri

Kaynak: Bülten