Zonguldak'ın Güncel Nüfus Durumu

Zonguldak, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde önemli bir sanayi ve maden şehri olarak bilinmektedir. 2023 yılı itibarıyla Zonguldak'ın nüfusu 591,492 olarak kaydedilmiştir. Bu rakam, bir önceki yıla göre 2,982 kişi artış göstermiştir. Şehir, yoğun nüfuslu bölgeler arasında yer almakta olup, kilometrekare başına 179 insan düşmektedir.

Cinsiyet Dağılımı

Zonguldak nüfusunun cinsiyet dağılımı incelendiğinde, 294,001 erkek ve 297,491 kadın bulunduğu görülmektedir. Bu dağılıma göre nüfusun %49.70'si erkek, %50.30'u ise kadındır.

O yol bakıma alındı, sürücüler rahat etti! O yol bakıma alındı, sürücüler rahat etti!

Nüfus Artışı ve Beklentiler

Zonguldak'ın nüfusu, geçmiş yıllardaki artış hızları göz önüne alınarak tahmini olarak belirlenmektedir. Özellikle sanayi ve maden sektörlerindeki iş imkanları ve ekonomik faaliyetler, şehre olan göçleri etkilemektedir. Bu faktörler, nüfusun gelecekteki seyrini belirlemede önemli rol oynamaktadır.

2024 Yılı Nüfus Tahmini

2024 yılına ait nüfus verileri henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da tahmini olarak 591,492 kişi olarak belirlenmiştir. Zonguldak Valiliği ve ilgili kurumlar, nüfusun kesinleşmiş verilerini genellikle yılın başlarında duyururlar. Bu veriler, şehrin demografik yapısı ve sosyo-ekonomik planlamalar için önemli bir kılavuz sağlamaktadır.

Zonguldak Yıllara Göre Nufusü

Zonguldak'ın nüfusu ve nüfus artışı, şehrin gelişimine ve kaynak yönetimine ilişkin stratejilerin belirlenmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Gelecekteki ekonomik gelişmeler ve altyapı yatırımları, şehrin nüfus dinamiklerini şekillendirmede belirleyici olacaktır.

Editör: Ahmet Furkan Sav