Akyol'un bu süreçte yaşadığı mağduriyetin tazmini amacıyla Eğitim Sen tarafından açılan manevi tazminat davası sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığının Akyol’a 50 bin TL manevi tazminat ödemesine karar verdi. Bu tazminata yasal faiz de eklenecek.

Mahkeme Süreci ve Tazminat Davası

Göreve iade edilmesinin ardından, manevi tazminat istemiyle Milli Eğitim Bakanlığına başvuran İsmet Akyol, taleplerine yanıt alamayınca, Eğitim Sen Genel Merkezi Hukuk Bürosu aracılığıyla Zonguldak İdare Mahkemesine dava açtı. Ancak Zonguldak İdare Mahkemesi, yetki yönünden karar verme yetkisinin özel yetkili Ankara İdare Mahkemelerine ait olduğunu belirterek dava dosyasını Ankara’ya gönderdi. Ankara 25. İdare Mahkemesi, Akyol’un manevi tazminat talebini reddetti.

Dolmuşçulardan Kur'an Kursu giden çocuklara dondurma hediyesi! Dolmuşçulardan Kur'an Kursu giden çocuklara dondurma hediyesi!

Bu ret kararına karşı Eğitim Sen Hukuk Bürosu tarafından yapılan istinaf başvurusu, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi tarafından kabul edildi. Mahkeme, dava tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faiziyle birlikte Akyol’a 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine oy birliğiyle karar verdi. Ayrıca, mahkeme yargılama giderlerinin bir kısmının da Akyol’a ödenmesini hükmetti.

Mahkeme Kararının Detayları ve Gerekçeleri

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi'nin kararında, Akyol’un ihraç sürecinde töhmet altında bırakıldığına vurgu yapılarak, “Hakkında tesis edilen kamu görevinden çıkarma işleminin, davacının terör örgütüyle en azından bir irtibat ve iltisakının olabileceği kabulüne dayandığı, bu işlemin davacının ismine açıkça yer verilmek suretiyle Resmî Gazete'de yayımlanarak bütün ülkeye duyurulduğu, davacının, bu şekilde kamu görevinden çıkarılmasından tekrar iade edilmesine kadar geçen süre zarfında bu töhmet altında yaşadığı açıktır. Bu durum karşısında; davacının anılan süreçte, gerek ailesi ve gerekse iş ve sosyal çevresi içerisinde bir kısım manevi elem ve acılar çektiğinin ve bu nedenle kendisine bir miktar manevi tazminat ödenmesi gerektiğinin kabulü gerekir. Davacıya ödenecek manevi tazminatın miktarına gelince; manevi tazminat, malvarlığında meydana gelen bir eksilmeyi karşılamaya yönelik bir tazmin aracı olmayıp, manevi tatmin aracıdır. İşlem nedeniyle duyulan elem ve ızdırabı kısmen de olsa hafifletmeyi amaçlar. Başka türlü giderim yollarının bulunmayışı veya yetersiz kalışı, manevi tazminatın parasal olarak belirlenmesini zorunlu hale getirmektedir. Manevi tazminat miktarı belirlenirken, ilgililerin sosyal ve ekonomik durumu dikkate alınarak olay nedeniyle duyduğu elem ve ızdırabın kısmen de olsa giderilmesini sağlayacak, idarenin işlem ya da eyleminin hukuka aykırılığını ortaya koymak suretiyle hukuka aykırılığı özendirmeyecek bir miktarın belirlenmesi gerekmekle birlikte manevi tazminatın zenginleşme aracı haline gelmesine de yol açmamak gerekmektedir. Bu çerçevede yapılan değerlendirme sonucunda, davacının manevi tazminat talebinin reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamış olup, tazminat talebinin takdiren 50.000-TL'lik kısmının kabulünün uygun olacağı sonucuna varılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

İsmet Akyol'un Açıklamaları ve Planları

Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi İsmet Akyol, kazandığı tazminatla öğrencilerine kitap alacağını belirterek, “Hukuksuz bir şekilde gerçekleşen ihracın ardından yaklaşık 6 yıl gibi uzun bir süre açısından takdir edilen miktar son derece düşüktür ancak mahkemenin ihraç nedeniyle töhmet altında bırakılmaya vurgu yaparak elem ve acı çekildiği tespitine karar vermesi oldukça önemlidir. Hukuksuz ihraçlar nedeniyle tazminat ödenmesi yönünde çok sayıda karar çıktı. Yurttaşların vergileriyle ödenen bu tazminatları hukuksuz ihraçlarda imzası olanların ödemesi ve hukuk önünde hesap vermesi gerekir. Eğitim Sen olarak, hukuksuz bir şekilde ihraç edilen tüm arkadaşlarımız göreve dönene ve haklarını alıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir.” dedi.

Sonuç ve Gelecekteki Mücadele

Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri iken 7 Şubat 2017 tarihinde yayınlanan 686 sayılı KHK ile ihraç edilen İsmet Akyol, ihraçtan tam 5 yıl 8 ay 6 gün sonra göreve iade edilmişti. Çaycuma emek ve demokrasi güçlerinin bilinen simalarından ve şu anda Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi olan Akyol'un tayini görev yeri olan Çaycuma’ya değil Devrek'e yapılmış, Akyol il içi atamayla Çaycuma’ya gelmişti. Akyol'un mücadelesi, haksız ihraçlarla karşılaşan diğer kamu çalışanlarına da umut veriyor ve hukuksuz uygulamalara karşı duruşunu sürdürüyor.

Çaycuma Haberleri

Editör: Aybüke Ünal