Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, Bartın Merkez ilçe sınırları içerisinde yer alan Güzelcehisar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın onayı ile Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescil edildi.

Bu önemli karar, doğal çevrenin korunması ve sürdürülebilir bir gelecek için atılan adımların bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bartın ilinin merkezinde yer alan Güzelcehisar, doğal zenginlikleriyle ön plana çıkıyor ve bölgenin biyoçeşitliliğini koruma altına almak adına kritik bir rol üstleniyor.

Avcı, şehitleri unutmadı! Avcı, şehitleri unutmadı!

Bakanlık makamının 05.03.2024 tarihli ve 8959253 sayılı oluru ile Güzelcehisar'ın Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescil edilmesi, bölgenin önemini bir kez daha vurguluyor. Bu tescil kararı, sadece doğal alanın korunmasıyla sınırlı kalmayıp, aynı zamanda çevre bilincinin geliştirilmesi ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı konusunda da toplumun duyarlılığını artırmayı hedefliyor.

Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda Doğal Sit Kesin Korunacak Hassas Alan tesciline yönelik yürütülen idari sürecin de devam ettiği belirtilerek açıklamada şöyle denildi, “Bartın ili, Merkez ilçesi sınırları içerisinde yer alan Güzelcehisar Doğal Sit Alanı haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamının 05.03.2024 tarihli ve 8959253 sayılı Olur’u ile Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescil edilmiştir. Doğal Sit Kesin Korunacak Hassas Alan tesciline yönelik yürütülen idari süreç devam etmektedir. 27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 2. maddesinin (j) bendinde yer alan “Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete’de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir a