Kardemir Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 2023 yılı faaliyet raporunu kamuoyuna sundu. Demir, yeni faaliyet döneminin ikinci çeyreğine girilirken, 2023 yılı faaliyetlerinin detaylı olarak anlatılmayacağını belirterek, yönetim için önemli hususlara dikkat çekti.

İklim Krizi ve Yeşil Mutabakat

Prof. Dr. Demir, son çeyrek yüzyılda dünyada sıkça rastlanmayan doğa olayları ile mücadele edildiğini vurgulayarak, iklim krizinin insanlığın en önemli gündemi haline geldiğini ifade etti. Avrupa Yeşil Mutabakatı'na değinen Demir, Avrupa'nın 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını %50-55 oranında azaltmayı ve 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı hedeflediğini hatırlattı.

Türkiye'nin Rolü ve Sınırda Karbon Düzenlemesi

Türkiye'nin, Avrupa ile ticari ve siyasi ilişkileri nedeniyle Yeşil Mutabakat düzenlemesinin dışında kalmasının mümkün olmadığını belirten Demir, çelik sektörünün bu düzenlemelerden doğrudan etkileneceğini söyledi. Kardemir'in de karbon emisyonlarını azaltmak ve sürdürülebilir üretimi artırmak için yeni yatırımlar ve teknolojik araştırmalar yaptığını açıkladı.

Karbonsuzlaştırma Çalışma Grubu

Demir, Kardemir'de oluşturulan "Karbonsuzlaştırma Çalışma Grubu"nun, şirketin yeşil çelik yol haritasını hızlandırmak, yeni teknolojileri takip etmek ve karbon emisyonlarını yönetmek amacıyla çalışmalarına başladığını duyurdu.

Dijital Dönüşüm ve Yatırımlar

Kardemir'in dijitalleşmeye verdiği önemi vurgulayan Demir, kurumsal kaynak yönetimi S/4 HANA projesinin devreye alındığını ve diğer dijital projelerin hayata geçirildiğini belirtti. Ayrıca, üretim içindeki katma değerli ürün miktarını artırmak için planlanan yatırımların hızla devam ettiğini ifade etti.

Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme

Kardemir Ar-Ge Merkezi'nin, şirketin rekabet edebilirlik seviyesini artırmak ve sürdürülebilir büyümeye katkı sağlamak üzere çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Demir, 2019-2023 döneminde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulan 24 projeden 11'inin başarıyla sonuçlandığını açıkladı.

Bu sıcakların sonu ne olacak? Zonguldak, Bartın ve Karabük'e Doğa Felaketi uyarısı! Bu sıcakların sonu ne olacak? Zonguldak, Bartın ve Karabük'e Doğa Felaketi uyarısı!

2023 Yılı Üretim ve Satış Performansı

2023 yılında dünya ham çelik üretiminin 1 milyar 888 tonda sabit kaldığını belirten Demir, Kardemir'in 2.394.312 ton ham çelik ve 2.319.823 ton net mamul ile üretimlerini artırma başarısını gösterdiğini söyledi. Ayrıca, katma değeri yüksek ürünlerde önemli artışlar sağlandığını ve yaklaşık 29 milyon dolar değerinde ihracat geliri elde edildiğini duyurdu.

Eğitim ve Sosyal Sorumluluk

Kardemir'in mesleki eğitim projelerine verdiği önemi vurgulayan Demir, 2023 yılında toplam 301 eğitim faaliyeti gerçekleştirildiğini ve 126.958 saat eğitim verildiğini belirtti. Ayrıca, mesleki eğitim kanunu çerçevesinde birçok öğrencinin eğitimine katkı sağlandığını ifade etti.

Mali Performans

2023 yılı finansal verilerini de paylaşan Demir, Kardemir'in 51.621 milyon TL satış geliri, 3.296 milyon TL FAVÖK ve 1.588 milyon TL net kar elde ettiğini açıkladı. Enflasyon muhasebesinin etkileriyle finansal sonuçlarda olumlu gelişmeler yaşandığını belirtti.

Lojistik ve Yeni Projeler

Demir, şirketin lojistik alanında karşılaştığı zorluklara çözüm bulmak amacıyla KARLİMTAŞ'ı kurduklarını ve bu şirketin özel demiryolu taşımacılığı ve liman işletmeciliği yapacağını açıkladı. Yeni projelerin de ilerleyen dönemlerde kamuoyu ile paylaşılacağını ifade etti.

Son olarak, Kardemir'in başarılarında emeği geçen tüm çalışanlara, sendikaya, ortaklara, müşteri ve tedarikçilere teşekkür eden Demir, Kardemir ailesi olarak daha büyük başarılara imza atacaklarına inandıklarını belirtti.

336 A6027

336 A5974

Editör: İrem Karagöz