Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof Dr. Hakan Kutoğlu, yapay zekaya "Geomatik Mühendisliğini nasıl bilirdin?" sorusuna cevabını sosyal medyada yayınladı.

Kutoğlu’nun yayınladığı cevap şu şekilde;

Müjde! Zonguldak'a 39 doktor geliyor! Müjde! Zonguldak'a 39 doktor geliyor!

“Yapay zekaya sordum "Geomatik Mühendisliğini nasıl bilirsin?" ;

"Geomatik mühendisliği, coğrafi bilgi sistemleri (CBS), küresel konumlandırma sistemleri (GPS), uzaktan algılama ve jeodezi gibi teknolojileri kullanarak coğrafi verilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve haritalandırılmasını sağlayan bir mühendislik dalıdır.Geomatik mühendisliği, coğrafi verilerin toplanması için saha çalışmaları yapar ve bu verileri GIS (Geographic Information System) yazılımları ile analiz eder. Ayrıca uzaktan algılama teknikleriyle, havadan veya uzaydan elde edilen görüntülerle coğrafi veri toplar. Bu veriler, harita oluşturma, doğal kaynak yönetimi, çevre planlaması, şehir planlaması, afet yönetimi gibi birçok alanda kullanılır.
Geomatik mühendisleri, coğrafi bilgi sistemleri yazılımlarını kullanarak coğrafi verileri analiz eder, bu verileri temel alarak uydu görüntüleriyle harita oluşturur ve bu haritaları çeşitli mühendislik projelerinde kullanır.
Bu mühendislik dalı, inşaat mühendisliği, çevre mühendisliği, şehir ve bölge planlaması gibi alanlarda da büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca, afet riski analizi, su kaynaklarının yönetimi, tarım alanlarının verimliliğinin arttırılması gibi konularda da etkin bir rol oynar.Geomatik mühendisliği, teknolojik gelişmelerle birlikte sürekli olarak yenilenen ve gelişen bir alan olup, coğrafi verilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve haritalandırılması konularında uzmanlaşmış mühendisler tarafından yürütülen multidisipliner bir mühendislik dalıdır" diye yanıtladı.”

Emre Can Bayram