Bu projede kadın ve erkek üreticilere yönelik olarak sağlanacak faizsiz kredi desteği ile kırsal alanda sürdürülebilir bir yaşamı teşvik etmeyi amaçlıyor.

Destek Paketi Detayları ve Hedefler

Emeklinin yüzü gülecek mi? Aradaki maaş farkı kapanıyor mu? Emeklinin yüzü gülecek mi? Aradaki maaş farkı kapanıyor mu?

Proje kapsamında Ziraat Bankası, 450 bin TL'ye kadar faizsiz kredi imkanı sunacak. Bu destek paketi, köylerde yaşamı canlandırmayı ve kırsal göçü önlemeyi hedefliyor. Projeye katılan bireylere, ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilen destekler sunularak köyde üretim ve hayvancılık faaliyetlerini artırmak amaçlanıyor.

Kırsal Kalkınma ve Heyelan Önlemleri

Projenin bir diğer amacı ise kırsal kalkınmayı desteklemek ve özellikle küçükbaş hayvancılığı geliştirmek. Damızlık koyun alımı için 7 yıla kadar vadeli kredi ve yem giderlerini karşılamak üzere 18 aylık vadeli işletme kredisi gibi uygun koşullarda kredi kullanımı sağlanacak. Böylece, kırsal alanlarda çiftçilere ekonomik destek sunularak gelir düzeylerinin artırılması hedefleniyor.

Başvuru ve Belgeler

Tarım kredisi almak isteyen bireylerin, Ziraat Bankası şubesine giderek başvuruda bulunmaları gerekiyor. Başvuru sürecinde çiftçilik belgesi veya çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olunduğunu gösteren belgeler, tarım faaliyetinin yapılacağı araziye ilişkin belgeler, kimlik belgesi gibi temel belgeler hazırlanmalıdır. Banka yetkilileri başvuruları inceleyerek, uygun kredi seçenekleri hakkında bilgi verecek ve başvuruları değerlendirecektir.

Projenin Geniş Kapsamı ve Gelecek Hedefleri

İlk olarak Tokat Valiliği tarafından başlatılan bu model, Ziraat Bankası'nın finansal destekleriyle Türkiye genelinde yaygınlaştırılmaya çalışılıyor. Projede yerel üretimi teşvik ederek, kırsal alandaki ekonomik değerin artırılması amaçlanıyor. Proje, çiftçilere ve ülke ekonomisine önemli katkılar sağlamayı hedefliyor ve finans desteğinde öz kaynak katkısı aranmıyor.

Bu proje ile kırsal alanlarda yaşayan bireylere ekonomik destek sağlanması ve tarım istihdamının teşvik edilmesi öngörülmektedir. Projenin devamında hedeflenen başarılarla, köylerde yaşamı sürdürülebilir hale getirmek ve tarım faaliyetlerini desteklemek için önemli adımlar atılması beklenmektedir.

HABER MERKEZİ