Memur Sen’e bağlı Enerji Bir Sen Zonguldak Şube Başkanlığı tarafından madenci anıtında ‘Emekten tasarruf edilemez’ adı altında basın açıklanması düzenlendi.

Madenci anıtındaki basın açıklamasına, Memur Sen Başkanı Kamuran Aşkar, Enerji Bir Sen Zonguldak Şube Başkanı Sedat Güngör ve sendika üyeleri katıldı.

Enerji Bir Sen Zonguldak Şube Başkanı Sedat Güngör’ün konu ile ilgili yaptığı basın açıklaması şu şekilde:

Hastaları unutmadılar! Hastaları unutmadılar!

“Zorlu bir sürecin içerisinden geçmekteyiz. Bir tarafta her yıl yeni rekorların yaşandığı yüksek enflasyon, diğer tarafta ise bütün bu kayıpları daha da büyütecek, toplu sözleşme hükümlerimizin engellenmesi yer alıyor.  Biz mevcut sorunların çözülmesini beklerken, bürokratik oligarşi tarafından yeni sorunlar üretilip önümüze koyuluyor.

Son 20 yıllık süreçte;  demokratikleşme,  özgürleşme ve sendikal örgütlenme alanında atılan bütün olumlu adımlar; birbir geri alınıyor, kazanımlarımıza göz dikiliyor ve hukuk düzeni yıkılıyor. Anayasa ile hüküm altına alınan, Uluslararası Sözleşmeler ile korunan ve 4688 sayılı Kanun ile yasal çerçevesi belirlenen Toplu sözleşme hükümlerimiz uygulanmıyor. Bugün burada bulunmamızın nedeni haklarımıza göz dikilmesidir. Anayasa Mahkemesi tarafından Mart ayında toplu sözleşme ikramiyesi iptal edildi. Kamu Görevlilerinin sendikal örgütlenmesini engellenmek,  Sendikal pazarlık gücünü etkisizleştirmek için Kamu görevlilerimizden aylık 345 ₺ kesinti yapıldı. Tasarruf tedbirleri ile personel servis hizmetinin kaldırıldığı, koruyucu giyimin engellendiği, fazla çalışma ücretinin kısıtlandığı veToplu Sözleşme Hükümlerinin engellendiği görülürken, Sosyal Hak olan Lojman kiralarına ise fahiş artışlar yapılacağı açıklandı. Sosyal hayata etkisi düşünülmeden,  Toplu sözleşme kazanımı olduğu göz ardı edilerek; Servis hizmetinin kaldırılmasını kabul etmiyoruz.  Kamu hizmetinin devamlılığını sağlama noktasında önemli bir yere sahip olan servis hizmeti Genelge ile kaldırılamaz, tasarruf tedbirlerine konu edilemez.  Biran önce bu yanlıştan dönülmesini bekliyor,  hem kamu görevlilerini hem de esnafımızın olumsuz etkilenmesini istemiyoruz. Koruyucu Giyim Kazanımımız, 2012 yılından bu zamana 12 yıldır sürekli ve sorunsuz uygulanıyor.

Madde hükmü diyor ki; “Kime verileceğine, Nasıl verileceğine, Ne zaman verileceğine, Nasıl Muhafaza edileceğine, İlişkin Usul ve esaslar yetkili sendika ve ilgili kurum tarafından belirlenir.” Madde hükmü Açık ve net olmasına rağmen, Bu kazanımımız, Bugün Ne oldu da önce Maliye bürokrasisi tarafından yazıyla Daha sonra da Genelge ile kısıtlanmaya çalışılıyor.  Koruyucu giyim kazanımımızın önündeki

tüm haksız, hukuksuz ve yersiz engellemelerin biran önce kaldırılıp,  kamu görevlilerinin haklarının teslim edilmesini bekliyoruz.  Fazla çalışma ücreti, Tüm sendikalarımızın hizmet kolu toplu sözleşmelerinde 2012 yılından bugüne kadar yer alan bir husustur.  Toplu Sözleşmelerimizde fiili çalışmaya bağlı olmaksızın ödenmesi öngörülen fazla çalışma ücretleri yıllar sonra bir anda fiili çalışma yapılması şartına bağlanmaya çalışılıyor. Değerli Basın Mensupları. Burada bir şey eklemek istiyorum…

SERVİS, KORUYUCU GİYİM VE FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ;

Toplu sözleşme kazanımımızdır.  Anayasa’da belirtilen hakkımız, Toplu sözleşme ile koruma altına alınan kazanımlarımız, Hukuk hiyerarşisi içerisinde daha düşük olan Genelge ile engellenemez.

Lojman kiralarının rayiç bedeller üzerinden yenilenmesi konusu da tam bir muammadır.

Vatandaşlara %25 sınırı getirip, kira artışlarını sınırlamak isteyen devlet, kamu görevlilerine gelince rayiç bedeller üzerinden kira alınsın, sosyal tesis ve kamplar özelleştirilsin diyor.

Ocak ayında Lojman kiralarına %25 zam yapıldı. Bunun üzerinde bir daha zam yapalım, Kamu görevlilerinin gelir sıkıntısını büyütelim diyorlar. Kamu görevlisi bu gelirle; sadece devletin sosyal tesislerine gidebiliyor, sadece lojmanda hayatını ikame ettirebiliyor, sadece kamplarda ailesini tatile çıkarabiliyor. Bunlara müdahale edilmesi anlaşılabilir, hak verilebilir bir durum değildir.

Değerli basın mensupları; Teknik personelin mali ve özlük hakları ile çalışma şartları ortada…

Devletimize ve milletimize yapmış oldukları katkılar herkes tarafından biliniyor. Teknik ve idari personelimizin mali ve mesleki sorumlulukları herkes tarafından görülüyor.  Ama teknik personelin mali haklarının yetersizliği, İş sağlığı ve güvenliği noktasındaki eksiklikleri, Mesleki sorumluluklarının gereği kamu işvereni tarafından görmezden geliniyor.  Teknik ve idari personel ilave iyileştirme bekliyor, Çalışma barışının sağlanmasını istiyor. Diğer taraftan, Kamu İşveren tarafından söz verilen ve

Memur-Sen tarafından kayıt altına alınan;

1. Dereceye 3600 ek gösterge konusu hala çözüme kavuşmadı.

Emekli aylıklarının düşüklüğünü, emeklilerin kırgınlığını herkes biliyor. 2023 Temmuz ayında verilen seyyanen zammın Emekli aylıklarına yansımaması nedeniyle büyük bir adaletsiz ortaya çıktı.

Görev aylığı – emekli aylığı arasındaki bağ kopartıldı. Emekli aylıkları pazar, market fiyatlarına yetişemiyor. Emekliler gelir kayıplarını çok derinden hissediyor. Emekli olmayı bekleyen kamu görevlilerimiz ve emekli kamu görevlilerimiz için

1. Dereceye 3600 ek gösterge çok önemlidir. Tazminat Yansıtma Oranları ve Ek göstergelerde adil bir düzenleme yapılmasını bekliyor, sürecin zamana yayılmadan çözülmesini istiyoruz.

Sonuç olarak;

Toplu Sözleşme İkramiyesinin kayıplarıyla birlikte iade edilmesini, Servis hizmetine dokunulmamasını hatta daha da yaygınlaştırılmasını,

Koruyucu Giyim Kazanımımızın önündeki engellerin kaldırılmasını, Fazla çalışma ücretinin yetersizliği dikkate alınarak artırımlı olarak ödenmesini, Lojman, sosyal tesis ve kampların faydaları dikkate alınarak yaygınlaştırılmasını,

1. Dereceye 3600 ek göstergenin biran önce hayata geçirilmesini, Emekli aylıklarında hak kayıplarının giderilmesini ve ücretlerin adil bir seviyeye yükseltilmesini, Uzun zamandır gündemde olan Mühendislik Meslek Kanununun çıkarılmasını, Mühendis, mimar, teknik personel ile idari personelin mali, sosyal ve özlük haklarının iyileştirilmesini, İSTİYORUZ.”

(Haber Merkezi)

Editör: Emre Bayram